Worth Asset Management, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Dallas, TX
CIK
0001927285
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 117 162,501 SGOV, HYG, QQQ, VUG 13F-HR 4/12/2024 000192728524000002
Q4 2023 109 139,872 SGOV, SHY, HYG, DIA 13F-HR 1/10/2024 000192728524000001
Q3 2023 93 123,685 QQQ, SGOV, VUG, SHV 13F-HR 10/11/2023 000192728523000005
Q2 2023 457 131,052 SGOV, BIL, SHV, AAPL 13F-HR 7/11/2023 000192728523000004
Q1 2023 492 131,662 SGOV, BIL, SHV, BND 13F-HR 4/12/2023 000192728523000002
Q4 2022 476 143,459 SGOV, BIL, BND, SHV 13F-HR 1/12/2023 000192728523000001
Q3 2022 474 136,622 SGOV, BIL, USDU, RYU 13F-HR 10/7/2022 000192728522000004
Q2 2022 554 146,233 USDU, BIL, SGOL, PDBC 13F-HR 7/8/2022 000192728522000003
Q1 2022 562 153,298 USDU, BIL, SGOL, SHY 13F-HR 5/13/2022 000192728522000002