Meros Investment Management, LP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Dallas, TX
CIK
0001911372
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 40 223,652 PLAB, TILE, MGNI, DCO 13F-HR 5/15/2024 000191137224000003
Q4 2023 42 210,751 PLAB, WNC, DCO, MGNI 13F-HR 2/14/2024 000191137224000001
Q3 2023 36 183,623 PLAB, DCO, WNC, BRY 13F-HR 11/14/2023 000191137223000007
Q2 2023 36 201,557 PLAB, WNC, MGNI, DCO 13F-HR 8/11/2023 000191137223000005
Q1 2023 37 175,774 DCO, WNC, PLAB, RLGT 13F-HR 5/16/2023 000191137223000004
Q4 2022 37 169,320 DCO, WNC, PLAB, TILE 13F-HR 2/14/2023 000191137223000001
Q3 2022 38 97,021 WNC, PLAB, TILE, DCO 13F-HR 11/14/2022 000191137222000004
Q2 2022 35 107,811 PLAB, VIVO, TILE, RLGT 13F-HR 8/12/2022 000191137222000003
Q1 2022 35 126,311 VIVO, PLAB, IIN, TILE 13F-HR 5/13/2022 000191137222000002
Q4 2021 39 136,701 PLAB, TILE, TLYS, VIVO 13F-HR 2/15/2022 000191137222000001