Sandy Cove Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Hingham, MA
CIK
0001908217
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 120 195,237 VOO, IVV, VO, VIG 13F-HR 1/17/2024 000117266124000254
Q3 2023 116 172,672 VOO, SPY, IVV, VIG 13F-HR 11/13/2023 000117266123003777
Q2 2023 123 175,720 VOO, VIG, VO, VEA 13F-HR 8/14/2023 000117266123003073
Q1 2023 89 138,069 VOO, VIG, BSV, VO 13F-HR 5/12/2023 000117266123002048
Q4 2022 81 124,121 VOO, VO, VIG, BSV 13F-HR 1/23/2023 000117266123000260
Q3 2022 75 111,177 VOO, BSV, VO, VIG 13F-HR 11/14/2022 000160658722002334
Q2 2022 76 110,073 VOO, BSV, VO, VIG 13F-HR 8/11/2022 000160658722001734
Q1 2022 426 120,320 VOO, VO, BSV, VB 13F-HR 5/4/2022 000160658722000916
Q4 2021 394 118,795 VOO, BSV, VO, VB 13F-HR 2/4/2022 000160658722000337