BRIGGS ADVISORY GROUP, INC.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q3 2023
Location
Lincoln, RI
CIK
0001906527
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q3 2023 60 174,724 IVV, ITOT, SLYV, IDEV 13F-HR 10/27/2023 000172554723001673
Q2 2023 56 179,096 IVV, ITOT, SLYV, IWM 13F-HR 7/24/2023 000172554723000149
Q1 2023 56 168,746 IVV, ITOT, SLYV, IWM 13F-HR 5/5/2023 000172554723000110
Q4 2022 54 157,063 IVV, ITOT, SLYV, IWM 13F-HR 2/9/2023 000172554723000044
Q3 2022 47 133,315 IVV, ITOT, SLYV, IWM 13F-HR 11/1/2022 000172554722000176
Q2 2022 51 136,857 IVV, ITOT, SLYV, IWM 13F-HR 7/22/2022 000172554722000107
Q1 2022 52 150,643 IVV, SLYV, ITOT, IWM 13F-HR 4/14/2022 000172554722000052
Q4 2021 49 146,591 IVV, SLYV, IWM, ITOT 13F-HR 1/27/2022 000172554722000017