Hackensack Meridian Health, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Edison, NJ
CIK
0001851813
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 4 497,967 SPY, IWD, GNR, HEFA 13F-HR 2/8/2024 000185181324000002
Q3 2023 6 673,663 SPY, IWD, VBR, GNR 13F-HR 11/13/2023 000185181323000005
Q2 2023 6 728,574 SPY, VBR, IWD, GNR 13F-HR 8/14/2023 000185181323000004
Q1 2023 7 691,548 SPY, VBR, GNR, EEMV 13F-HR 5/15/2023 000185181323000003
Q4 2022 7 711,279 SPY, VBR, GNR, EEMV 13F-HR 2/7/2023 000185181323000002
Q3 2022 12 731,980 SPY, VBR, ACWI, GNR 13F-HR 11/10/2022 000185181322000006
Q2 2022 13 899,090 SPY, VBR, ACWI, EEM 13F-HR 8/15/2022 000185181322000005
Q1 2022 9 958,480 VBR, SPY, EEM, GNR 13F-HR 5/16/2022 000185181322000004
Q4 2021 7 1,030,990 VBR, SPY, EFA, EEM 13F-HR 2/11/2022 000185181322000002