Canaan Partners XI LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Menlo Park, CA
CIK
0001850694
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 3 90,663 TYRA, AEVA, RLYB 13F-HR 4/5/2024 000095012324003102
Q4 2023 5 80,012 TYRA, AEVA, RLYB 13F-HR 2/1/2024 000095012324000601
Q3 2023 5 114,015 TYRA, DAWN, AEVA, RLYB 13F-HR 10/11/2023 000095012323008794
Q2 2023 6 141,202 TYRA, DAWN, AEVA, RLYB 13F-HR 7/13/2023 000095012323006087
Q1 2023 5 139,014 TYRA, DAWN, AEVA, RLYB 13F-HR 4/6/2023 000095012323003126
Q4 2022 6 127,350 DAWN, TYRA, AEVA, RLYB 13F-HR 2/1/2023 000095012323000621
Q3 2022 6 247,941 DAWN, TYRA, RLYB, AEVA 13F-HR 10/31/2022 000095012322010583
Q2 2022 6 280,792 DAWN, AEVA, TYRA, RLYB 13F-HR 8/10/2022 000095012322008291
Q1 2022 6 240,162 DAWN, AEVA, TYRA, RLYB 13F-HR 4/28/2022 000095012322004344
Q4 2021 6 388,227 DAWN, AEVA, TYRA, RLYB 13F-HR 2/3/2022 000095012322000867