CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Houston, TX
CIK
0001849561
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 209 344,254 XOM, FDVV, VNSE, JEPI 13F-HR 4/24/2024 000184956124000003
Q4 2023 198 335,279 XOM, FDVV, VNSE, COP 13F-HR 2/16/2024 000184956124000001
Q3 2023 181 305,188 XOM, FDVV, VNSE, COP 13F-HR 11/6/2023 000184956123000006
Q2 2023 74 236,018 XOM, FDVV, COP, JEPI 13F-HR 8/11/2023 000184956123000003
Q1 2023 83 227,324 XOM, FDVV, COP, JEPI 13F-HR 5/12/2023 000184956123000002
Q4 2022 180 301,301 XOM, FDVV, COP, VYM 13F-HR 2/3/2023 000184956123000001
Q3 2022 173 256,456 XOM, FDVV, COP, VYM 13F-HR 11/3/2022 000184956122000004
Q2 2022 168 252,428 XOM, VYM, FDVV, COP 13F-HR 8/15/2022 000184956122000003
Q1 2022 182 285,764 VYM, XOM, FVAL, COP 13F-HR 5/10/2022 000184956122000002
Q4 2021 168 242,253 XOM, FVAL, MAIN, SPY 13F-HR 1/26/2022 000184956122000001
Q3 2021 180 246,102 XOM, MAIN, FVAL, SPY 13F-HR 11/15/2021 000184956121000003
Q2 2021 158 219,814 SPY, XOM, MAIN, ET 13F-HR 7/28/2021 000184956121000002
Q1 2021 158 217,750 SPY, MAIN, XOM, VYM 13F-HR 5/21/2021 000181991921000002
Q4 2020 1,081 171,181 SPY, IWM, MAIN, XOM 13F-HR 3/9/2021 000184956121000001