Owls Nest Partners IA, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Chadds Ford, PA
CIK
0001845806
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 14 383,287 XMTR, PGNY, GSHD, ENSG 13F-HR 2/14/2024 000139834424002983
Q3 2023 13 308,733 GSHD, PGNY, XMTR, ENSG 13F-HR 11/14/2023 000139834423020645
Q2 2023 15 326,499 GSHD, PGNY, XMTR, ENSG 13F-HR 8/14/2023 000139834423014778
Q1 2023 14 278,242 GSHD, PGNY, ENSG, FND 13F-HR 5/15/2023 000139834423009803
Q4 2022 12 239,739 ENSG, PGNY, GSHD, XMTR 13F-HR 2/14/2023 000139834423003396
Q3 2022 16 249,013 XMTR, PGNY, IBKR, AWI 13F-HR 11/14/2022 000139834422022019
Q2 2022 14 198,528 AVALARA INC, XMTR, RPAY, AWI 13F-HR 8/12/2022 000139834422015503
Q1 2022 14 223,199 PGNY, ENSG, MSP, AVALARA INC 13F-HR 5/13/2022 000139834422009553
Q4 2021 17 262,138 ENSG, GSHD, IBKR, PGNY 13F-HR 2/14/2022 000139834422003161
Q3 2021 14 238,788 GSHD, PGNY, AVALARA INC, RPAY 13F-HR 11/15/2021 000139834421021571
Q2 2021 14 217,137 GSHD, PGNY, AVALARA INC, ENSG 13F-HR 8/13/2021 000139834421016183
Q1 2021 13 171,334 ENSG, PGNY, LOPE, ALGT 13F-HR 5/14/2021 000139834421010787
Q4 2020 14 165,094 ENSG, PGNY, LOPE, ALGT 13F-HR 2/12/2021 000139834421003268