Addison Advisors LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Middlebury, VT
CIK
0001843745
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 700 290,984 VIG, VUG, VGIT, VLUE 13F-HR 5/6/2024 000184374524000002
Q4 2023 705 256,712 VIG, VUG, VGIT, DFUV 13F-HR 2/2/2024 000184374524000001
Q3 2023 681 214,865 VIG, VUG, VGIT, DFUV 13F-HR 11/7/2023 000184374523000004
Q2 2023 630 202,463 VIG, VUG, DFUV, VLUE 13F-HR 8/3/2023 000184374523000003
Q1 2023 628 178,617 VIG, LRGF, VUG, SMLF 13F-HR 5/9/2023 000184374523000002
Q4 2022 785 167,056 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 2/7/2023 000184374523000001
Q3 2022 757 161,292 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 10/31/2022 000184374522000006
Q2 2022 744 165,022 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 8/4/2022 000184374522000005
Q1 2022 774 182,831 VIG, LRGF, SMLF, AAPL 13F-HR 4/29/2022 000184374522000004
Q4 2021 731 161,620 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 1/31/2022 000184374522000002
Q3 2021 463 124,770 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 11/8/2021 000184374521000006
Q2 2021 411 123,783 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 7/29/2021 000184374521000005
Q4 2020 390 104,290 VIG, LRGF, SMLF, VUG 13F-HR 2/2/2021 000184374521000003