Touchstone Capital, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Pittsburgh, PA
CIK
0001843283
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 26 105,269 DHIL, IDCC, FFIV, NRC 13F-HR 1/18/2024 000108514624000301
Q3 2023 19 90,549 DHIL, NRC, IDCC, FFIV 13F-HR 10/13/2023 000108514623003725
Q2 2023 18 94,450 DHIL, IDCC, NRC, FFIV 13F-HR 7/14/2023 000108514623002708
Q1 2023 18 90,609 DHIL, NRC, SNA, IDCC 13F-HR 4/17/2023 000108514623001719
Q4 2022 18 85,636 DHIL, SNA, NRC, FFIV 13F-HR 1/23/2023 000108514623000306
Q3 2022 18 85,677 DHIL, NRC, SNA, FFIV 13F-HR 10/11/2022 000108514622003343
Q2 2022 21 101,228 DHIL, NRC, FFIV, SNA 13F-HR 7/11/2022 000108514622002334
Q1 2022 21 116,028 DHIL, FFIV, FAST, NRC 13F-HR 5/4/2022 000108514622001718
Q4 2021 17 124,859 DHIL, FFIV, FAST, NRC 13F-HR 1/25/2022 000108514622000335
Q3 2021 15 109,804 DHIL, TROW, FFIV, FAST 13F-HR 11/12/2021 000108514621003137
Q2 2021 15 110,704 DHIL, TROW, FFIV, FAST 13F-HR 7/13/2021 000108514621001933
Q1 2021 15 109,360 DHIL, TROW, FFIV, EGOV 13F-HR 4/20/2021 000108514621001236
Q4 2020 15 98,432 DHIL, TROW, FFIV, EGOV 13F-HR 2/4/2021 000108514621000446