Onyx Bridge Wealth Group LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Tarrytown, NY
CIK
0001819476
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 251 495,584 IVV, AGG, VUG, COWZ 13F-HR 1/31/2024 000181947624000002
Q3 2023 235 427,839 IVV, COWZ, JHMM, QQQ 13F-HR 10/16/2023 000181947623000010
Q2 2023 237 418,092 IVV, COWZ, SHV, QQQ 13F-HR 7/25/2023 000181947623000008
Q1 2023 187 250,546 COWZ, IVV, AAPL, ISTB 13F-HR 4/10/2023 000181947623000006
Q4 2022 184 245,873 VTV, SPTI, ISTB, AGG 13F-HR 1/11/2023 000181947623000002
Q3 2022 174 219,264 SPTI, ISTB, AGG, IVV 13F-HR 10/13/2022 000181947622000004
Q2 2022 168 224,343 SPTI, ISTB, VTV, AGG 13F-HR 7/25/2022 000181947622000002
Q1 2022 159 263,525 VUG, IVV, SPTI, ISTB 13F-HR 5/9/2022 000139834422009001
Q4 2021 174 296,628 VUG, IXUS, IVV, JHMM 13F-HR 1/18/2022 000139834422000737
Q3 2021 157 266,250 IXUS, VUG, JHMM, IVV 13F-HR 10/20/2021 000139834421020132
Q2 2021 130 231,311 RODM, MTUM, JHMM, IUSB 13F-HR 7/20/2021 000139834421014577
Q1 2021 116 199,745 IUSB, JHMM, VB, IVV 13F-HR 5/11/2021 000139834421010326
Q4 2020 75 152,679 JHMM, VB, AGG, SPEM 13F-HR 2/16/2021 000139834421003442