Resonant Capital Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Madison, WI
CIK
0001803236
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 287 1,034,741 IVV, SGOV, DSTL, VIG 13F-HR 1/31/2024 000180323624000001
Q3 2023 270 937,869 SGOV, IVV, VIG, DSTL 13F-HR 10/31/2023 000180323623000005
Q2 2023 269 920,021 IVV, SGOV, VCSH, VIG 13F-HR 7/25/2023 000180323623000003
Q1 2023 251 881,012 IVV, VIG, DSTL, VCSH 13F-HR 4/21/2023 000180323623000002
Q4 2022 258 801,856 IVV, VIG, JMST, DSTL 13F-HR 1/23/2023 000180323623000001
Q3 2022 224 658,011 IVV, VIG, DSTL, VCSH 13F-HR 10/20/2022 000180323622000004
Q2 2022 237 640,267 IVV, VIG, DSTL, IJH 13F-HR 7/12/2022 000180323622000003
Q1 2022 224 674,436 IVV, VIG, DSTL, IJH 13F-HR 4/19/2022 000180323622000002
Q4 2021 204 664,710 IVV, VIG, IJH, DSTL 13F-HR 1/26/2022 000180323622000001
Q3 2021 190 574,661 IVV, VIG, IJH, VCSH 13F-HR 10/18/2021 000180323621000004
Q2 2021 170 517,245 IVV, FNDX, VIG, IJH 13F-HR 7/16/2021 000180323621000003
Q1 2021 166 486,253 IVV, FNDX, IJH, VIG 13F-HR 4/27/2021 000180323621000002
Q4 2020 171 422,369 IVV, FNDX, VCSH, VIG 13F-HR 1/15/2021 000180323621000001
Q3 2020 157 350,894 IVV, VCSH, VIG, FNDX 13F-HR 11/3/2020 000180323620000002
Q2 2020 177 344,395 IVV, VCSH, FNDX, VIG 13F-HR 8/5/2020 000122107320000127
Q1 2020 188 274,374 IVV, JPST, FNDX, VCSH 13F-HR 5/14/2020 000122107320000106
Q4 2019 202 316,987 PKW, IVV, JPST, FNDX 13F-HR 2/18/2020 000122107320000046