Stonehage Fleming (UK) Ltd

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2015
Location
London, United Kingdom
CIK
0001790827
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2015 210 219,689 CEMEX SAB DE CV, SH, V, LHX 13F-HR 10/11/2019 000121465919006397
Q3 2015 197 209,235 CEMEX SAB DE CV, AAPL, SH, GME 13F-HR 10/11/2019 000121465919006396
Q2 2015 188 222,082 CEMEX SAB DE CV, AAPL, SH, INGR 13F-HR 10/11/2019 000121465919006395
Q1 2015 194 215,842 CEMEX SAB DE CV, AAPL, SH, PFE 13F-HR 10/11/2019 000121465919006394
Q4 2014 294 203,354 AAPL, DOG, BA, VZ 13F-HR 10/11/2019 000121465919006393
Q3 2014 311 224,453 AAPL, DOG, BA, CEMEX SAB DE CV 13F-HR 10/11/2019 000121465919006392
Q2 2014 261 247,828 CEMEX SAB DE CV, AAPL, DOG, BA 13F-HR 10/11/2019 000121465919006391
Q1 2014 303 236,415 AAPL, EMR, SH, PBI 13F-HR 10/11/2019 000121465919006390
Q4 2013 266 246,832 AAPL, CEMEX SAB DE CV, NUS, ABBV 13F-HR 10/11/2019 000121465919006389