Legend Financial Advisors, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Pittsburgh, PA
CIK
0001781948
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 185 138,000 VO, SOXX, IAU, QQQ 13F-HR 4/17/2024 000178194824000002
Q4 2023 193 124,423 VO, IAU, QQQ, SOXX 13F-HR 1/31/2024 000178194824000001
Q3 2023 188 117,201 IAU, QQQ, VO, SOXX 13F-HR 11/13/2023 000178194823000004
Q2 2023 207 119,818 IAU, VO, QQQ, SOXX 13F-HR 8/9/2023 000178194823000003
Q1 2023 230 119,061 IAU, QQQ, SOXX, VO 13F-HR 4/26/2023 000178194823000002
Q4 2022 243 114,413 IAU, VO, QQQ, LCR 13F-HR 1/30/2023 000178194823000001
Q3 2022 233 106,421 IAU, QQQ, LCR, LIT 13F-HR 11/18/2022 000178194822000004
Q2 2022 31 96,776 IAU, QQQ, LIT, SOXX 13F-HR 8/8/2022 000178194822000003
Q1 2022 39 157,419 IAU, QQQ, ARKK, SOXX 13F-HR 5/12/2022 000178194822000002
Q4 2021 41 143,354 QQQ, SOXX, SWAN, IAU 13F-HR 2/14/2022 000178194822000001
Q3 2021 39 157,419 IAU, QQQ, ARKK, SOXX 13F-HR 11/15/2021 000178194821000004
Q2 2021 37 155,377 IAU, ARKK, QQQ, ARKG 13F-HR 8/2/2021 000178194821000003
Q1 2021 15 13,179 IAU, ARKK, ARKG, QQQ 13F-HR 5/17/2021 000178194821000002
Q4 2020 28 123,407 ARKK, IAU, ARKG, QQQ 13F-HR 2/16/2021 000178194821000001
Q3 2020 29 126,420 IAU, ARKK, QQQ, ARKG 13F-HR 11/12/2020 000178194820000004
Q2 2020 29 158,993 QQQ, USFR, IAU, ARKK 13F-HR 8/18/2020 000178194820000003
Q1 2020 29 111,376 USFR, QQQ, EMTY, SPY 13F-HR 5/15/2020 000178194820000002
Q4 2019 30 117,108 PALL, QQQ, SOXX, ANGL 13F-HR 2/20/2020 000178194820000001
Q3 2019 33 117,668 PALL, QQQ, ANGL, SOXX 13F-HR 12/23/2019 000178194819000001
Q2 2019 34 113,535 PALL, QQQ, ANGL, SOXX 13F-HR 8/13/2019 000139834419014125
Q1 2019 34 91,050 PALL, QQQ, SOXX, ITA 13F-HR 8/8/2019 000139834419013729
Q4 2018 27 68,201 QQQ, SOXX, AAPL, ITA 13F-HR 8/8/2019 000139834419013727