Atlas Venture Advisors, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Boston, MA
CIK
0001767432
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 5 568,842 IAS, DKNG, ROKU, SNAP 13F-HR 2/2/2024 000110465924009810
Q3 2023 5 470,586 IAS, DKNG, ROKU, SNAP 13F-HR 11/13/2023 000110465923116907
Q2 2023 5 590,250 IAS, DKNG, ROKU, SNAP 13F-HR 8/8/2023 000110465923088721
Q1 2023 6 464,374 IAS, DKNG, VRDN, ROKU 13F-HR 5/8/2023 000110465923057058
Q4 2022 7 289,908 IAS, DKNG, VRDN, FSTX 13F-HR 1/31/2023 000110465923008292
Q3 2022 7 277,607 IAS, DKNG, VRDN, ROKU 13F-HR 11/10/2022 000110465922116782
Q2 2022 7 316,701 IAS, DKNG, ROKU, FSTX 13F-HR 8/10/2022 000110465922088716
Q1 2022 7 464,377 IAS, DKNG, SNAP, ROKU 13F-HR 5/12/2022 000110465922059332
Q4 2021 7 719,654 IAS, DKNG, ROKU, SNAP 13F-HR 1/27/2022 000110465922008119
Q3 2021 8 844,532 IAS, DKNG, SNAP, ROKU 13F-HR 11/4/2021 000110465921134123
Q2 2021 9 963,416 IAS, DKNG, TBIO, ROKU 13F-HR 8/11/2021 000110465921103327
Q1 2021 8 541,537 DKNG, TBIO, ROKU, BCYC 13F-HR 5/14/2021 000110465921066556
Q4 2020 8 445,933 DKNG, TBIO, ROKU, SNAP 13F-HR 2/1/2021 000110465921010103
Q3 2020 8 594,472 DKNG, TBIO, BCYC, ROKU 13F-HR 11/12/2020 000110465920123944
Q2 2020 8 391,916 DKNG, TBIO, BCYC, ROKU 13F-HR 8/6/2020 000110465920091333
Q1 2020 7 73,859 TBIO, BCYC, ROKU, DDOG 13F-HR 5/7/2020 000110465920057677
Q4 2019 7 66,190 TBIO, BCYC, ROKU, DDOG 13F-HR 2/11/2020 000110465920016770
Q3 2019 7 322,298 CBLK, TBIO, BCYC, SNAP 13F-HR 11/12/2019 000110465919062338
Q2 2019 6 241,605 CBLK, TBIO, BCYC, VRDN 13F-HR 8/6/2019 000110465919044265
Q1 2019 5 198,073 CBLK, TBIO, LRMR, VRDN 13F-HR 5/13/2019 000110465919028893
Q4 2018 5 189,469 CBLK, TBIO, LRMR, VRDN 13F-HR 2/8/2019 000110465919006726