ShawSpring Partners LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Boston, MA
CIK
0001766908
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 8 778,673 IAC, HLT, FOUR, SE 13F-HR 5/14/2024 000117266124002282
Q4 2023 6 609,161 IAC, SE, HLT, CPNG 13F-HR 2/13/2024 000117266124000844
Q3 2023 6 597,332 IAC, CPNG, SE, HLT 13F-HR 11/13/2023 000117266123003776
Q2 2023 6 734,009 IAC, CPNG, SE, HLT 13F-HR 8/14/2023 000117266123003069
Q1 2023 7 758,949 IAC, SE, CPNG, HLT 13F-HR 5/12/2023 000117266123002059
Q4 2022 7 629,555 IAC, SE, CPNG, HLT 13F-HR 2/13/2023 000117266123000762
Q3 2022 7 720,476 IAC, HLT, SE, CPNG 13F-HR 11/10/2022 000160658722002246
Q2 2022 6 564,799 IAC, SE, CPNG, HLT 13F-HR 8/12/2022 000160658722001757
Q1 2022 4 726,834 IAC, SE, CPNG, BLND 13F-HR 5/16/2022 000160658722001169
Q4 2021 4 810,920 IAC, SE, SQ, ANGI 13F-HR 1/31/2022 000160658722000190
Q3 2021 5 958,529 IAC, SE, SQ, VMEO 13F-HR 11/12/2021 000108514621003217
Q2 2021 6 1,052,480 SE, IAC, SQ, VMEO 13F-HR 8/13/2021 000108514621002477
Q1 2021 5 802,140 IAC1.MX, SE, SQ, MTCH 13F-HR 5/14/2021 000108514621001661
Q4 2020 5 708,475 SE, IAC1.MX, MTCH, SQ 13F-HR 2/12/2021 000108514621000667
Q3 2020 5 492,125 SE, IAC1.MX, SQ, MTCH 13F-HR 11/13/2020 000108514620002934
Q2 2020 6 446,419 IAC, SE, SQ, JD 13F-HR 8/13/2020 000108514620002168
Q1 2020 5 282,689 SE, IAC, JD, ANGI 13F-HR 5/14/2020 000108514620001486
Q4 2019 5 249,554 SE, CVNA, ANGI, IAC 13F-HR 2/13/2020 000108514620000662
Q3 2019 5 153,133 SE, CVNA, ANGI, IAC 13F-HR 11/13/2019 000108514619002884
Q2 2019 5 170,664 CVNA, IAC, SE, JD 13F-HR 8/13/2019 000108514619002220
Q1 2019 4 158,977 IAC, CVNA, SE, JD 13F-HR 5/14/2019 000176690819000002
Q4 2018 3 96,631 IAC, JD, CVNA 13F-HR 2/12/2019 000176690819000001