B&D White Capital Company, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Lakeway, TX
CIK
0001752523
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 61 321,601 XOM, AVUS, VUG, SCHG 13F-HR 1/30/2024 000117266124000385
Q3 2023 66 267,876 LMT, AVUS, VUG, SCHG 13F-HR 10/27/2023 000117266123003511
Q2 2023 61 289,522 ABBV, AVUS, PFE, VUG 13F-HR 8/4/2023 000117266123002762
Q1 2023 52 294,881 JNJ, AVUS, VUG, AVUV 13F-HR 5/3/2023 000117266123001801
Q4 2022 98 399,915 BX, BX calls, SCHD, AVUS 13F-HR 2/7/2023 000117266123000486
Q3 2022 61 267,213 PFE, SCHD, JNJ, AVUS 13F-HR 10/26/2022 000160658722002000
Q2 2022 48 234,931 AAPL, SCHD, VTI, MSFT 13F-HR 7/13/2022 000160658722001312
Q1 2022 62 313,787 MSFT, VTI, SCHG, AVUV 13F-HR 5/10/2022 000160658722001045
Q4 2021 52 304,155 MSFT, DIS, AVUS, AAPL 13F-HR 2/8/2022 000160658722000393
Q3 2021 74 259,736 AAPL, DIS, LOW, MAR 13F-HR 10/27/2021 000160658721001421
Q2 2021 41 224,830 MRK, AAPL, AVUV, SCHD 13F-HR 8/5/2021 000160658721001043
Q1 2021 46 188,117 LMT, PFE, MRK, EMQQ 13F-HR 5/12/2021 000160658721000692
Q4 2020 85 175,765 LMT, PFE, JNJ, MCD 13F-HR 2/12/2021 000160658721000306