SCW Capital Management, LP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q3 2022
Location
Dallas, TX
CIK
0001738045
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q3 2022 6 43,990 AKU, RCM, AXGN, NCR 13F-HR 11/14/2022 000173804522000005
Q2 2022 8 46,715 NCR, RCM, AKU, HEAR 13F-HR 8/10/2022 000190186522000007
Q1 2022 9 71,588 AKU, RCM, NCR, HEAR 13F-HR 5/13/2022 000173804522000004
Q4 2021 9 111,143 VRS, AKU, RCM, HEAR 13F-HR 2/14/2022 000173804522000002
Q3 2021 8 123,429 VRS, AKU, RCM, IGT 13F-HR 11/12/2021 000173804521000007
Q2 2021 8 144,180 VRS, AKU, RCM, TA 13F-HR 8/13/2021 000173804521000006
Q1 2021 9 159,767 AKU, VRS, HANGER INC, RCM 13F-HR 5/14/2021 000173804521000004
Q4 2020 8 203,478 RCM, AKU, HANGER INC, VRS 13F-HR 2/12/2021 000173804521000002
Q3 2020 11 172,817 RCM, AKU, BERY, HANGER INC 13F-HR 11/13/2020 000173804520000003
Q2 2020 8 156,742 RCM, BERY, VRS, HANGER INC 13F-HR 8/13/2020 000173804520000002
Q1 2020 8 111,911 RCM, VRS, HANGER INC, BERY 13F-HR 5/14/2020 000173804520000001
Q4 2019 8 168,176 RCM, VRS, HANGER INC, BERY 13F-HR 2/13/2020 000104046320000001
Q3 2019 9 116,202 RCM, HANGER INC, VRS, VRRM 13F-HR 11/13/2019 000173804519000005
Q2 2019 10 134,480 RCM, VRS, HANGER INC, EAF 13F-HR 8/14/2019 000173804519000004
Q1 2019 12 153,261 RCM, VRS, HANGER INC, DMLP 13F-HR 5/13/2019 000173804519000003
Q4 2018 12 126,087 RCM, VRS, HANGER INC, DMLP 13F-HR 2/13/2019 000173804519000002