Legacy Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Plymouth Meeting, PA
CIK
0001720969
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 314 791,417 MTZ, VERX, IWB, IVV 13F-HR 4/30/2024 000172096924000002
Q4 2023 306 776,356 MTZ, VERX, AAPL, IWB 13F-HR 2/12/2024 000172096924000001
Q3 2023 280 620,707 MTZ, AAPL, IVV, IWB 13F-HR 11/14/2023 000172096923000005
Q2 2023 267 673,833 MTZ, AAPL, IVV, SPY 13F-HR 7/20/2023 000172096923000004
Q1 2023 252 542,262 MTZ, IVV, AAPL, MSFT 13F-HR 5/1/2023 000172096923000003
Q4 2022 242 546,462 MTZ, OEF, IVV, AAPL 13F-HR 2/1/2023 000172096923000001
Q3 2022 227 452,766 MTZ, OEF, AAPL, SPY 13F-HR 11/9/2022 000172096922000004
Q2 2022 221 475,633 MTZ, OEF, VTWO, SPY 13F-HR 7/25/2022 000172096922000003
Q1 2022 215 514,989 MTZ, OEF, VTWO, SPY 13F-HR 5/11/2022 000172096922000002
Q4 2021 133 272,566 OEF, VTWO, RBLX, SPY 13F-HR 2/14/2022 000172096922000001
Q3 2021 127 250,112 OEF, VTWO, BSY, SPY 13F-HR 10/13/2021 000172096921000004
Q2 2021 124 246,340 OEF, BSY, VTWO, RBLX 13F-HR 7/13/2021 000172096921000003
Q1 2021 122 226,401 OEF, PCT, VTWO, SPY 13F-HR 4/12/2021 000172096921000002
Q4 2020 111 175,992 OEF, VTWO, SPY, UBER 13F-HR 1/15/2021 000172096921000001
Q3 2020 109 151,408 OEF, SPY, MDY, AAPL 13F-HR 10/8/2020 000172096920000006
Q2 2020 102 125,975 OEF, SPY, MDY, UBER 13F-HR 7/9/2020 000172096920000005
Q1 2020 96 99,926 SPY, MDY, WTRG, UBER 13F-HR 4/15/2020 000172096920000004
Q4 2019 132 157,590 MDY, SPY, WTRG, FULT 13F-HR 1/21/2020 000172096920000003
Q3 2019 110 133,697 MDY, SPY, WTRG, FULT 13F-HR 10/10/2019 000160658719000840
Q2 2019 373 147,919 MDY, SPY, WTRG, FULT 13F-HR 7/15/2019 000160658719000611
Q1 2019 115 147,567 MDY, SPY, WTRG, IVV NEW HOLDINGS 4/12/2019 000160658719000343
Q1 2019 410 160,509 MDY, SPY, WTRG, IVV 13F-HR 4/8/2019 000160658719000310
Q4 2018 109 131,824 MDY, SPY, WTRG, FULT 13F-HR 1/14/2019 000160658719000025
Q3 2018 464 203,082 MDY, SPY, WTRG, FULT 13F-HR 10/18/2018 000160658718000759
Q2 2018 414 133,874 MDY, SPY, WTRG, CUBI 13F-HR 7/19/2018 000160658718000512
Q1 2018 393 135,441 MDY, SPY, CUBI, WTRG 13F-HR 4/17/2018 000160658718000303
Q4 2017 361 102,601 MDY, WTRG, SPY, CUBI 13F-HR 1/26/2018 000160658718000063
Q3 2017 364 89,767 MDY, WTRG, CUBI, SPY RESTATEMENT 11/3/2017 000160658717000620
Q2 2017 203 78,357 MDY, WTRG, SPY, CUBI 13F-HR 11/1/2017 000160658717000600
Q1 2017 211 74,023 MDY, WTRG, CUBI, SPY 13F-HR 11/2/2017 000160658717000606
Q4 2016 210 73,192 MDY, WTRG, SPY, FULT 13F-HR 11/3/2017 000160658717000615
Additional filings from Legacy Advisors, LLC that have since been restated