Varma Mutual Pension Insurance Co

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Varma, Finland
CIK
0001698484
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 279 8,905,154 SUSA, EMCR, VFH, IWM 13F-HR 2/13/2024 000114036124007345
Q3 2023 207 8,269,923 SUSA, VFH, EMCR, RSP 13F-HR 11/9/2023 000114036123052257
Q2 2023 214 8,358,161 IWM, EMCR, RSP, VGT 13F-HR 8/11/2023 000114036123039261
Q1 2023 215 8,195,043 VGT, EMCR, XLF, XLE 13F-HR 5/11/2023 000114036123024076
Q4 2022 230 7,104,988 IEMG, EMCR, VGT, EEM 13F-HR 2/13/2023 000114036123006275
Q3 2022 205 5,871,185 EMCR, MSFT, AAPL, VGT 13F-HR 11/14/2022 000156761922019709
Q2 2022 189 6,234,418 VGT, EMCR, VOO, MSFT 13F-HR 8/12/2022 000156761922015718
Q1 2022 205 8,647,487 VOO, EMCR, XOP, IEMG 13F-HR 5/16/2022 000156761922010809
Q4 2021 217 6,879,472 IVV, VOO, VGT, EMCR 13F-HR 2/11/2022 000156761922003425
Q3 2021 224 6,550,214 KBWB, EMCR, KRE, EMB 13F-HR 11/12/2021 000156761921019883
Q2 2021 228 6,759,545 QQQ, VGT, EWC, EMB 13F-HR 8/11/2021 000156761921014971
Q1 2021 234 6,914,209 VOO, IWM, KBWB, EWC 13F-HR 5/11/2021 000156761921009542
Q4 2020 201 5,682,040 IEMG, EEM, KBWB, AAPL 13F-HR 2/9/2021 000156761921002559
Q3 2020 181 3,578,841 QQQ, VOO, AAPL, MSFT 13F-HR 11/4/2020 000156761920018668
Q2 2020 152 4,251,219 VOO, EEM, IEMG, INVESCO QQQ TR 13F-HR 8/11/2020 000156761920014693
Q1 2020 88 3,339,544 QQQ, VOO, ASHR, VCIT 13F-HR 5/11/2020 000156761920009440
Q4 2019 72 5,182,612 VOO, IVV, QQQ, IEMG 13F-HR 2/6/2020 000156761920002269
Q3 2019 68 6,520,833 IVV, VOO, QQQ, LQD 13F-HR 10/15/2019 000156761919019525
Q2 2019 64 5,046,122 VOO, IVV, IEMG, LQD 13F-HR 8/12/2019 000156761919016228
Q1 2019 56 5,637,830 IVV, VOO, SPY, QQQ 13F-HR 5/15/2019 000156761919011018
Q4 2018 48 2,106,701 IEMG, MCHI, GOOG, QQQ 13F-HR 1/30/2019 000156761919001887
Q3 2018 90 3,425,171 IVE, IEMG, VOO, AAPL 13F-HR 10/15/2018 000156761918004109
Q2 2018 85 4,220,852 IVV, VOO, KRE, IVE 13F-HR 8/13/2018 000156761918000485
Q1 2018 85 6,618,686 SPY, VOO, IVV, IEMG 13F-HR 4/20/2018 000114036118019132
Q4 2017 85 6,635,290 SPY, VOO, IVV, LQD 13F-HR 3/23/2018 000114036118014741