OAKVIEW CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Dallas, TX
CIK
0001698006
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 15 239,896 DE, DLTR, UPS, KMX 13F-HR 2/14/2024 000142050624000358
Q3 2023 16 225,738 DE, APD, UPS, TMUS 13F-HR 11/8/2023 000142050623001938
Q2 2023 14 231,651 APD, UPS, GOOGL, DE 13F-HR 8/14/2023 000142050623001694
Q1 2023 16 238,471 GOOGL, APD, TMUS, UPS 13F-HR 5/15/2023 000142050623001156
Q4 2022 17 233,764 APD, TMUS, DE, GOOGL RESTATEMENT 2/7/2023 000142050623000286
Q3 2022 16 209,379 APD, DE, TMUS, UPS 13F-HR 11/14/2022 000142050622002341
Q2 2022 14 199,043 APD, TMUS, DE, CMCSA 13F-HR 8/15/2022 000142050622001720
Q1 2022 16 226,060 APD, TMUS, DE, CB 13F-HR 5/11/2022 000142050622000796
Q4 2021 16 318,561 TMUS, CMCSA, JBHT, CTVA 13F-HR 2/2/2022 000142050622000114
Q3 2021 16 291,899 AIG, SYY, AAP, DE 13F-HR 10/28/2021 000142050621001439
Q2 2021 14 261,856 AIG, DE, CTVA, AAP 13F-HR 8/6/2021 000142050621000968
Q1 2021 16 274,960 AIG, DE, CTVA, GM 13F-HR 5/7/2021 000142050621000491
Q4 2020 16 236,598 AIG, CTVA, CB, SYY 13F-HR 2/12/2021 000142050621000246
Q3 2020 17 229,080 DE, GM, AIG, JBHT 13F-HR 11/3/2020 000142050620001121
Q2 2020 17 218,097 AIG, CB, JBHT, CTVA 13F-HR 8/10/2020 000142050620000843
Q1 2020 18 227,554 PFE, SYY, AIG, CAH 13F-HR 5/8/2020 000142050620000462
Q4 2019 15 271,559 AIG, PFE, CB, GM 13F-HR 2/14/2020 000142050620000264
Q3 2019 15 292,127 AIG, CB, CAH, GM 13F-HR 11/4/2019 000142050619000997
Q2 2019 15 303,562 AIG, GM, CAH, CB 13F-HR 8/13/2019 000142050619000822
Q1 2019 15 315,348 AIG, DD, CAH, GM 13F-HR 5/8/2019 000142050619000367
Q4 2018 15 269,573 AIG, GM, COHR, CB 13F-HR 2/14/2019 000142050619000234
Q3 2018 14 279,578 TMUS, PFE, CFX, CAH 13F-HR 11/7/2018 000142050618000882
Q2 2018 17 249,996 PFE, CNXM, TMUS, AIG 13F-HR 8/1/2018 000142050618000605
Q1 2018 27 249,815 PFE, NTAP, GM, TMUS NEW HOLDINGS 5/31/2018 000142050618000535
Q1 2018 26 208,144 PFE, NTAP, GM, TMUS 13F-HR 5/15/2018 000142050618000485
Q4 2017 16 224,624 PFE, GM, NTAP, CFX 13F-HR 2/13/2018 000142050618000168
Q3 2017 15 209,839 TRIP, NTAP, PFE, GM 13F-HR 11/13/2017 000142050617000767
Q2 2017 46 200,576 Pfizer Incorporated, FMC Corp, General Motors Co, Netapp Inc Com 13F-HR 8/14/2017 000142050617000606
Q1 2017 47 210,536 FMC, PFE, OFIX, NTAP NEW HOLDINGS 5/22/2017 000142050617000420
Q1 2017 47 210,536 FMC, PFE, OFIX, NTAP NEW HOLDINGS 5/19/2017 000142050617000419
Q1 2017 46 188,034 PFE, OFIX, NTAP, GM 13F-HR 5/15/2017 000142050617000404
Q4 2016 47 177,322 PFE, OFIX, FMC, GM 13F-HR 2/15/2017 000142050617000220
Additional filings from Oakview Capital Management, L.P. that have since been restated