UG Investment Advisers Ltd.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Taipei, Taiwan
CIK
0001697814
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 10 316,871 QCOM, MU, VCSH, BABA 13F-HR 1/29/2024 000169781424000003
Q3 2023 16 537,569 QCOM, MU, NVDA, INTC 13F-HR 11/3/2023 000169781423000022
Q2 2023 18 186,822 QCOM, MU, VCSH, IEF 13F-HR 7/31/2023 000169781423000011
Q1 2023 20 137,360 MU, VCSH, QCOM, MRVL 13F-HR 5/2/2023 000169781423000007
Q4 2022 26 167,543 MU, TCOM, 0A2I.IL, INTC 13F-HR 2/7/2023 000169781423000003
Q3 2021 14 38,525 STM, MNSO, 0A2X.IL, BLCT 13F-HR 11/8/2021 000169781421000012
Q2 2021 16 51,636 0A2X.IL, BLCT, STM, BILIBILI INC 13F-HR 8/9/2021 000169781421000007
Q1 2021 12 26,899 STM, BLCT, SE, BABA 13F-HR 5/10/2021 000169781421000004
Q4 2020 14 81,418 TCOM, MU, AAPL, BABA 13F-HR 1/29/2021 000169781421000002
Q3 2019 3 18,061 JD, QD, SE 13F-HR 11/12/2019 000169781419000009
Q2 2019 3 18,345 JD, QD, SE 13F-HR 8/7/2019 000169781419000007
Q1 2019 5 36,225 BABA, JD, QD, SE 13F-HR 5/14/2019 000169781419000005
Q4 2018 4 37,114 BABA, JD, QD, SE 13F-HR 2/13/2019 000169781419000003
Q3 2018 5 43,741 BABA, JD, QD, SE 13F-HR 11/9/2018 000169781418000011
Q2 2018 6 189,096 BABA, BIDU, JD, QD 13F-HR 8/3/2018 000169781418000008
Q1 2018 6 172,825 BABA, BIDU, QD, SE 13F-HR 5/15/2018 000169781418000006
Q4 2017 6 189,361 BABA, QD, YY, ZTO 13F-HR 2/13/2018 000169781418000002
Q3 2017 4 205,329 BABA, 0A2X.IL, YY, ZTO 13F-HR 11/13/2017 000169781417000015
Q2 2017 5 169,456 BABA, 0A2X.IL, YY, TCOM 13F-HR 8/11/2017 000169781417000013
Q1 2017 7 138,620 BABA, 0A2X.IL, YY, 0LQ0.IL 13F-HR 5/12/2017 000169781417000010
Q4 2016 6 128,463 BABA, 0A2X.IL, 0LQ0.IL, TCOM 13F-HR 2/13/2017 000169781417000005