LWM Advisory Services, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Plantation, FL
CIK
0001697716
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 88 124,698 OMFL, SPY, COWZ, SGOV 13F-HR 5/9/2024 000142050624000727
Q4 2023 80 113,746 OMFL, SPY, EELV, AAPL 13F-HR 2/5/2024 000142050624000137
Q3 2023 146 93,262 OMFL, EELV, JMUB, AAPL 13F-HR 11/2/2023 000142050623001905
Q2 2023 77 94,659 OMFL, EELV, JMUB, AAPL 13F-HR 8/7/2023 000142050623001407
Q1 2023 78 93,641 OMFL, EELV, JMUB, AAPL 13F-HR 5/2/2023 000142050623000830
Q4 2022 80 90,473 EELV, JMUB, RLY, DGRW 13F-HR 2/7/2023 000142050623000256
Q3 2022 116 88,319 AAPL, EELV, SPY, MSFT 13F-HR 11/16/2022 000142050622002348
Q2 2022 106 83,448 AAPL, EELV, SPY, MSFT 13F-HR 8/15/2022 000142050622001656
Q1 2022 110 80,509 AAPL, SPY, MSFT, AMZN 13F-HR 5/9/2022 000142050622000743
Q4 2021 106 80,634 AAPL, SPY, MSFT, AMZN 13F-HR 2/18/2022 000142050622000535