Robinson Value Management, Ltd.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
San Antonio, TX
CIK
0001694283
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 80 152,073 SSO, SHV, WFC, VCSH 13F-HR 2/14/2024 000169428324000001
Q3 2023 75 134,296 SHV, SH, VCSH, TM 13F-HR 11/3/2023 000169428323000005
Q2 2023 75 138,079 SHV, SSO, WY, GSKN.MX 13F-HR 8/10/2023 000169428323000004
Q1 2023 69 130,197 SHV, SSO, OMC, GSKN.MX 13F-HR 5/3/2023 000169428323000003
Q4 2022 72 116,208 SSO, OMC, GSKN.MX, WY 13F-HR 2/6/2023 000169428323000002
Q3 2022 90 100,280 SH, AFL, OMC, GSKN.MX 13F-HR 11/8/2022 000169428322000005
Q2 2022 70 107,901 SH, NEM, EOG, PCAR 13F-HR 8/12/2022 000169428322000004
Q1 2022 73 128,827 NEM, SH, OMC, EOG 13F-HR 5/17/2022 000169428322000003
Q4 2021 71 121,697 NEM, DGX, TM, OMC 13F-HR 2/14/2022 000169428322000001
Q3 2021 108 112,044 TM, OMC, AFL, MTB 13F-HR 11/15/2021 000169428321000004
Q2 2021 67 122,774 VCSH, SH, OMC, AFL 13F-HR 8/9/2021 000169428321000003
Q1 2021 65 121,872 SSO, VCSH, OMC, INTC 13F-HR 5/14/2021 000169428321000002
Q4 2020 65 105,130 VCSH, AFL, OMC, INTC 13F-HR 2/19/2021 000169428321000001
Q4 2019 63 104,676 SSO, INTC, STT, OMC 13F-HR 2/6/2020 000169428320000001
Q2 2019 68 104,635 SSO, BEN, VCSH, IBM 13F-HR 8/12/2019 000169428319000003
Q3 2018 67 108,144 SSO, FLR, MUR, AFL 13F-HR 11/2/2018 000169428318000004
Q2 2018 77 110,129 SSO, MUR, FLR, AFL 13F-HR 8/10/2018 000169428318000003
Q1 2018 60 108,403 VCSH, SSO, AFL, MCK 13F-HR 4/18/2018 000169428318000002
Q4 2017 63 114,146 MCK, SSO, VCSH, WFC 13F-HR 1/18/2018 000169428318000001
Q3 2017 62 108,914 SSO, AFL, WFC, GPS 13F-HR 11/16/2017 000169428317000005
Q2 2017 64 106,988 SSO, RTX, WFC, AFL 13F-HR 7/7/2017 000169428317000004
Q1 2017 64 107,911 VCSH, SSO, IBM, VLO 13F-HR 4/27/2017 000169428317000003
Q4 2016 64 106,418 VCSH, SSO, VLO, IBM 13F-HR 1/12/2017 000169428317000002