Hill Path Capital LP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
New York, NY
CIK
0001676292
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 6 2,155,285 SEAS, PLAY, HGV, GDEN 13F-HR 2/14/2024 000092189524000489
Q3 2023 6 1,847,973 SEAS, HGV, PLAY, GDEN 13F-HR 11/14/2023 000092189523002625
Q2 2023 6 2,211,940 SEAS, PLAY, HGV, GDEN 13F-HR 8/14/2023 000092189523001945
Q1 2023 7 2,348,671 SEAS, HGV, PLAY, RUTH 13F-HR 5/15/2023 000092189523001221
Q4 2022 8 2,131,205 SEAS, PLAY, HGV, BCOR 13F-HR 2/14/2023 000092189523000552
Q3 2022 8 1,764,618 SEAS, HGV, PLAY, RUTH 13F-HR 11/14/2022 000092189522003030
Q2 2022 8 1,760,603 SEAS, HGV, PLAY, RUTH 13F-HR 8/15/2022 000092189522002473
Q1 2022 8 2,626,962 SEAS, PLAY, HGV, RUTH 13F-HR 5/16/2022 000092189522001683
Q4 2021 8 2,279,886 SEAS, PLAY, HGV, RUTH 13F-HR 2/14/2022 000156761922004457
Q3 2021 8 1,928,891 SEAS, PLAY, HGV, GDEN 13F-HR 11/15/2021 000156761921020408
Q2 2021 8 1,744,834 SEAS, PLAY, HGV, GDEN 13F-HR 8/16/2021 000156761921015827
Q1 2021 8 1,672,908 SEAS, PLAY, GDEN, HGV 13F-HR 5/17/2021 000156761921010531
Q4 2020 6 1,036,635 SEAS, PLAY, RUTH, HGV 13F-HR 2/16/2021 000156761921003997
Q3 2020 3 606,563 SEAS, PLAY, JAX 13F-HR 11/16/2020 000156761920019850
Q2 2020 2 431,550 SEAS, PLAY 13F-HR 8/14/2020 000156761920015453
Q1 2020 2 327,904 SEAS, PLAY 13F-HR 5/15/2020 000156761920010489
Q4 2019 2 948,984 SEAS, PLAY 13F-HR 2/14/2020 000156761920003969
Q3 2019 2 786,484 SEAS, PLAY 13F-HR 11/14/2019 000156761919021556
Q2 2019 2 916,553 SEAS, PLAY 13F-HR 8/14/2019 000156761919016984
Q1 2019 2 435,893 SEAS, PLAY 13F-HR 5/14/2019 000156761919010823
Q4 2018 2 376,509 SEAS, PLAY 13F-HR 2/14/2019 000156761919004376
Q3 2018 2 526,177 SEAS, PLAY 13F-HR 11/14/2018 000156761918006278
Q2 2018 2 367,557 SEAS, PLAY 13F-HR 8/14/2018 000156761918001030
Q1 2018 3 264,951 SEAS, PLAY, RCII 13F-HR 5/14/2018 000114036118023311
Q4 2017 2 194,861 SEAS, RCII 13F-HR 2/6/2018 000114036118005239
Q3 2017 2 187,345 SEAS, RCII 13F-HR 11/2/2017 000114036117040755
Q2 2017 3 230,646 SEAS, MYCC, RCII 13F-HR 8/7/2017 000114036117030342
Q1 2017 2 88,972 SEAS, RCII 13F-HR 5/15/2017 000114036117020301
Q4 2016 1 83,441 SEAS 13F-HR 2/13/2017 000131586317000117