Turim 21 Investimentos Ltda.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Rio De Janeiro, Brazil
CIK
0001652174
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 74 393,219 SPY, RSP, VALE, MSFT 13F-HR 5/15/2024 000110465924061752
Q4 2023 80 312,801 SPY, RSP, VALE, SOXX 13F-HR 2/14/2024 000110465924023209
Q3 2023 75 227,066 SPY, RSP, VALE, SOXX 13F-HR 11/14/2023 000110465923117959
Q2 2023 77 197,422 SPY, VALE, RSP, MSFT 13F-HR 8/11/2023 000110465923090316
Q1 2023 65 98,876 VALE, SPY, QQQ, BLK 13F-HR 5/15/2023 000110465923060952
Q4 2022 73 183,105 SPY, VALE, QQQ, BLK 13F-HR 2/14/2023 000110465923021352
Q3 2022 87 116,777 SPY, QQQ, EWZ, AMZN 13F-HR 11/14/2022 000110465922118081
Q2 2022 100 115,320 GLD, SPY, QQQ, ITA 13F-HR 8/15/2022 000110465922090849
Q1 2022 119 229,938 VALE, GLD, COMT, SPY 13F-HR 5/13/2022 000110465922060351
Q4 2021 98 229,061 VALE, DIS, KWEB, BLACKROCK INC 13F-HR 2/14/2022 000110465922022445
Q3 2021 95 216,384 DIS, AMZN, KWEB, TSLA 13F-HR 11/12/2021 000110465921138102
Q2 2021 110 300,107 KWEB, AMZN, TSLA, DIS 13F-HR 8/13/2021 000110465921104521
Q1 2021 132 168,866 TESLA INC, WALT DISNEY, KWEB, EXPE 13F-HR 5/14/2021 000110465921067002
Q4 2020 91 19,342 GOOG, C, MA, ABEV 13F-HR 2/12/2021 000110465921021454
Q3 2020 67 83,926 AMZN, GOOG, DIS, TSLA 13F-HR 11/12/2020 000110465920124120
Q2 2020 32 98,575 AAPL, GOOG, MSFT, TSLA 13F-HR 8/14/2020 000110465920095616
Q1 2020 26 48,343 SPY, QQQ, PBR, MA 13F-HR 5/14/2020 000110465920061530
Q4 2019 19 147,424 EWZ, KHC, AAPL, AMZN 13F-HR 2/14/2020 000110465920021454
Q3 2019 20 223,493 EWZ, KHC, HYG, AAPL 13F-HR 11/12/2019 000110465919062583
Q2 2019 20 276,484 EWZ, PBR, ITUB, AMZN 13F-HR 8/13/2019 000114420419039486
Q1 2019 21 202,214 EWZ, CIGN.MX, PBR, ITUB 13F-HR 5/14/2019 000114420419025949
Q4 2018 25 416,060 EWZ, PBR, CIGN.MX, KHC 13F-HR 2/12/2019 000114420419006544
Q3 2018 31 249,254 XLF, EWJ, KHC, SPY 13F-HR 11/9/2018 000114420418058593
Q2 2018 30 191,622 XLF, KHC, BUD, BABA 13F-HR 8/2/2018 000114420418041668
Q1 2018 39 287,742 SPY, BUD, XLF, KHC 13F-HR 5/2/2018 000114420418024597
Q4 2017 35 262,778 EWZ, BUD, KHC, XLF 13F-HR 2/12/2018 000114420418007165
Q3 2017 32 423,505 EWZ, BUD, KHC, DXJ 13F-HR 11/8/2017 000114420417057339