Hosking Partners LLP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
London, United Kingdom
CIK
0001650135
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 116 2,711,054 GOOG, AIG, BAC, C 13F-HR 5/2/2024 000165013524000004
Q4 2023 114 2,369,280 GOOG, BAC, AIG, COST 13F-HR 2/13/2024 000165013524000002
Q3 2023 114 2,258,148 GOOG, AIG, BAC, COST 13F-HR 11/8/2023 000165013523000006
Q2 2023 142 2,366,859 GOOG, COST, BAC, WFC 13F-HR 8/2/2023 000165013523000005
Q1 2023 143 2,156,827 COST, GOOG, BAC, WFC 13F-HR 5/9/2023 000165013523000003
Q4 2022 141 2,470,846 BAC, COST, WFC, GOOG 13F-HR 2/13/2023 000165013523000001
Q3 2022 153 2,292,650 BAC, AMZN, COST, WFC 13F-HR 11/14/2022 000165013522000005
Q2 2022 163 2,533,766 BAC, COST, AMZN, GOOG 13F-HR 8/4/2022 000165013522000004
Q1 2022 157 3,869,751 BAC, AMZN, COST, GOOG 13F-HR 5/5/2022 000165013522000003
Q4 2021 158 4,140,082 BAC, AMZN, GOOG, COST 13F-HR 2/4/2022 000165013522000001
Q3 2021 157 4,037,641 BAC, AMZN, GOOG, WFC 13F-HR 11/9/2021 000165013521000007
Q2 2021 160 4,508,616 AMZN, BAC, GOOG, WFC 13F-HR 8/3/2021 000165013521000006
Q1 2021 161 4,244,676 BAC, AMZN, GOOG, WFC 13F-HR 5/10/2021 000165013521000005
Q4 2020 161 3,873,000 AMZN, BAC, COST, TSM 13F-HR 2/5/2021 000165013521000004
Q3 2020 167 3,252,978 AMZN, BAC, COST, PYPL 13F-HR 11/9/2020 000165013520000005
Q2 2020 168 3,248,997 AMZN, BAC, COST, PYPL 13F-HR 8/5/2020 000165013520000004
Q1 2020 169 2,862,415 AMZN, BAC, COST, GOOG 13F-HR 5/15/2020 000165013520000003
Q4 2019 167 4,118,359 BAC, AMZN, C, COST 13F-HR 2/6/2020 000165013520000002
Q3 2019 167 3,858,396 AMZN, BAC, C, COST 13F-HR 11/13/2019 000165013519000006
Q2 2019 170 4,100,721 AMZN, BAC, C, COST 13F-HR 8/13/2019 000165013519000005
Q1 2019 168 3,950,885 AMZN, BAC, C, GOOG 13F-HR 5/8/2019 000165013519000003
Q4 2018 170 3,518,155 AMZN, BAC, GOOG, C 13F-HR 2/11/2019 000165013519000001
Q3 2018 177 4,534,491 AMZN, BAC, C, GOOG 13F-HR 11/13/2018 000165013518000007
Q2 2018 174 4,534,152 AMZN, BAC, C, GOOG 13F-HR 8/13/2018 000165013518000004
Q1 2018 175 4,515,214 AMZN, BAC, C, GOOG 13F-HR 5/10/2018 000165013518000003
Q4 2017 175 4,373,302 AMZN, C, BAC, GOOG 13F-HR 2/8/2018 000165013518000002
Q3 2017 171 3,840,765 AMZN, C, BAC, AAL 13F-HR 11/9/2017 000165013517000009
Q2 2017 167 3,787,671 AMZN, C, GOOG, BAC 13F-HR 8/9/2017 000165013517000006
Q1 2017 167 3,602,842 AMZN, C, BAC, GOOG 13F-HR 5/9/2017 000165013517000005
Q4 2016 167 3,121,630 AMZN, C, AIG, BAC 13F-HR 2/2/2017 000165013517000001
Q3 2016 160 2,984,961 AMZN, AIG, GOOG, AAL 13F-HR 11/3/2016 000165013516000008
Q2 2016 154 2,404,450 AMZN, AIG, GOOG, C 13F-HR 8/3/2016 000165013516000007
Q1 2016 140 2,180,033 AMZN, AAL, AIG, DAL 13F-HR 5/9/2016 000165013516000006
Q4 2015 142 2,159,680 AMZN, DAL, AAL, AIG 13F-HR 1/28/2016 000165013516000004
Q3 2015 142 2,051,378 DAL, AMZN, AAL, AIG 13F-HR 11/2/2015 000165013515000003