Landmark Financial Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Bowling Green, KY
CIK
0001641440
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 91 277,863 VEA, GUNR, STIP, VOO 13F-HR 2/13/2024 000117266124000756
Q3 2023 89 245,988 VEA, GUNR, STIP, VOO 13F-HR 10/13/2023 000117266123003397
Q2 2023 90 243,557 VEA, GUNR, STIP, VOO 13F-HR 7/18/2023 000117266123002530
Q1 2023 87 227,698 VEA, GUNR, STIP, VOO 13F-HR 4/13/2023 000117266123001679
Q4 2022 87 216,661 VEA, GUNR, VOO, STIP 13F-HR 1/23/2023 000117266123000257
Q3 2022 79 189,299 VEA, GUNR, VWO, STIP 13F-HR 11/10/2022 000160658722002244
Q2 2022 80 203,463 VEA, GUNR, VWO, USB 13F-HR 8/3/2022 000160658722001587
Q1 2022 84 208,230 VEA, GUNR, VWO, USB 13F-HR 5/16/2022 000160658722001201
Q4 2021 85 224,756 VEA, VWO, GUNR, USB 13F-HR 1/26/2022 000160658722000122
Q3 2021 66 185,500 VEA, VWO, USB, BND 13F-HR 11/12/2021 000160658721001602
Q2 2021 76 209,158 VEA, VWO, USB, BND 13F-HR 8/12/2021 000160658721001134
Q1 2021 67 185,723 VEA, VWO, USB, BND 13F-HR 5/11/2021 000160658721000657
Q4 2020 69 177,323 VEA, BND, USB, VWO 13F-HR 2/8/2021 000160658721000228
Q3 2020 60 157,839 BND, VEA, GUNR, USB 13F-HR 10/13/2020 000160658720001006
Q2 2020 60 153,230 BND, GUNR, VEA, VOO 13F-HR 7/17/2020 000160658720000749
Q1 2020 65 145,831 BND, GUNR, VGSH, VOO 13F-HR 4/22/2020 000160658720000429
Q4 2019 65 171,715 GUNR, BND, USB, VGSH 13F-HR 2/12/2020 000160658720000284
Q3 2019 59 160,868 GUNR, BND, USB, VGSH 13F-HR 11/7/2019 000160658719000982
Q2 2019 58 163,360 GUNR, BND, VGSH, USB 13F-HR 8/2/2019 000160658719000742
Q1 2019 55 152,386 GUNR, BND, USB, VGSH 13F-HR 5/2/2019 000160658719000475
Q4 2018 57 152,904 GUNR, BND, USB, VGLT 13F-HR 2/5/2019 000160658719000166
Q3 2018 59 168,170 GUNR, BND, USB, VGLT 13F-HR 11/7/2018 000160658718000829
Q2 2018 52 161,286 GUNR, BND, VGLT, USB 13F-HR 8/7/2018 000160658718000612
Q1 2018 54 159,370 GUNR, VGLT, BND, USB 13F-HR 5/1/2018 000160658718000366
Q4 2017 55 158,032 GUNR, VGLT, BND, USB 13F-HR 2/13/2018 000160658718000195
Q3 2017 52 148,026 GUNR, VGLT, USB, BND 13F-HR 11/3/2017 000160658717000614
Q2 2017 54 139,235 GUNR, VGLT, USB, BND 13F-HR 8/11/2017 000160658717000512
Q1 2017 52 134,438 GUNR, VGLT, USB, BND 13F-HR 5/11/2017 000160658717000318
Q4 2016 54 125,025 GUNR, USB, VGLT, BND 13F-HR 2/10/2017 000160658717000134
Q3 2016 53 117,542 GUNR, USB, BND, VGLT 13F-HR 11/14/2016 000160658716000866
Q2 2016 51 106,914 GUNR, BND, USB, VWO 13F-HR 8/12/2016 000160658716000739
Q1 2016 48 98,595 USB, BND, GUNR, VWO 13F-HR 5/16/2016 000160658716000631
Q4 2015 48 94,895 USB, BND, VGT, GUNR 13F-HR 2/2/2016 000160658716000371
Q3 2015 46 90,724 USB, VEU, BND, VGT 13F-HR 11/9/2015 000160658715000302
Q2 2015 47 96,686 VEU, USB, BND, VGT 13F-HR 8/13/2015 000160658715000244
Q1 2015 52 95,217 VEU, USB, VGT, BND 13F-HR 5/15/2015 000160658715000180
Q4 2014 53 96,900 USB, VEU, VGT, EFA 13F-HR 5/15/2015 000160658715000178