ETF Portfolio Partners, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Leawood, KS
CIK
0001635342
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 60 315,610 VTI, MGV, AGG, BLV 13F-HR 5/3/2024 000163534224000003
Q4 2023 48 298,284 VTI, IWB, AGG, BLV 13F-HR 1/18/2024 000163534224000001
Q3 2023 45 271,028 VTI, AGG, IWB, BLV 13F-HR 10/16/2023 000163534223000004
Q2 2023 47 278,876 VTI, IWB, AGG, BLV 13F-HR 7/11/2023 000163534223000003
Q1 2023 51 264,282 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 4/25/2023 000163534223000002
Q4 2022 48 237,837 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 1/10/2023 000163534223000001
Q3 2022 50 226,297 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 10/6/2022 000163534222000004
Q2 2022 49 231,884 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 7/14/2022 000163534222000003
Q1 2022 52 265,754 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 4/12/2022 000163534222000002
Q4 2021 46 262,474 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 1/18/2022 000163534222000001
Q3 2021 51 249,445 VTI, IWB, AGG, VCSH 13F-HR 10/7/2021 000163534221000004
Q2 2021 54 247,149 VTI, AGG, IWB, MGK 13F-HR 7/15/2021 000163534221000003
Q1 2021 50 225,810 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 4/15/2021 000163534221000002
Q4 2020 48 217,514 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 1/19/2021 000163534221000001
Q3 2020 39 191,382 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 10/14/2020 000163534220000004
Q2 2020 41 183,216 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 7/16/2020 000163534220000003
Q1 2020 32 156,494 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 4/13/2020 000163534220000002
Q4 2019 34 189,457 VTI, AGG, IWB, IVE 13F-HR 1/13/2020 000163534220000001
Q3 2019 32 174,378 AGG, VTI, IWB, IVE 13F-HR 10/21/2019 000163534219000004
Q2 2019 35 187,817 VTI, AGG, IWB, MGK 13F-HR 7/9/2019 000163534219000003
Q1 2019 34 165,410 VTI, AGG, IWB, IVE 13F-HR 4/4/2019 000163534219000002
Q4 2018 32 149,607 AGG, VTI, IWB, IVE 13F-HR 1/14/2019 000163534219000001
Q3 2018 29 164,496 VTI, AGG, IWB, VEA 13F-HR 10/4/2018 000163534218000004
Q2 2018 24 155,007 VTI, AGG, IWB, VEA 13F-HR 7/12/2018 000163534218000003
Q1 2018 23 151,233 AGG, VTI, IWB, VEA 13F-HR 4/6/2018 000163534218000002
Q4 2017 23 148,778 AGG, VTI, IWB, VEA 13F-HR 1/10/2018 000163534218000001
Q3 2017 22 140,745 AGG, VTI, IWB, VEA 13F-HR 10/18/2017 000163534217000004
Q2 2017 20 139,276 AGG, VTI, IWB, VEA 13F-HR 7/11/2017 000163534217000003
Q1 2017 19 135,200 VTI, AGG, IWB, VCSH 13F-HR 4/6/2017 000163534217000002
Q4 2016 20 127,114 AGG, VTI, IWB, VEA 13F-HR 1/19/2017 000163534217000001
Q3 2016 23 125,507 VTI, AGG, VEA, VCSH 13F-HR 10/11/2016 000163534216000012
Q2 2016 24 114,052 VTI, AGG, VEA, VCSH 13F-HR 7/12/2016 000163534216000011
Q1 2016 26 116,742 VTI, AGG, VCSH, VEA 13F-HR 4/12/2016 000163534216000010
Q4 2015 24 113,461 VTI, AGG, VCSH, VEA 13F-HR 1/14/2016 000163534216000008
Q3 2015 21 106,438 AGG, VTI, VCSH, VEA 13F-HR 10/15/2015 000163534215000007
Q2 2015 20 112,173 AGG, VTI, VCSH, VEA 13F-HR 7/16/2015 000163534215000005
Q1 2015 18 112,252 AGG, VTI, VCSH, VEA 13F-HR 4/16/2015 000163534215000004
Q4 2014 19 106,458 BSV, VTI, VCSH, VEA 13F-HR 3/10/2015 000163534215000002