Quality Growth Management, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2016
Location
Rancho Santa Fe, CA
CIK
0001603905
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2016 24 88,899 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 4/15/2016 000160390516000006
Q4 2015 26 90,541 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 2/18/2016 000160390516000005
Q2 2015 28 97,035 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 8/12/2015 000160390515000003
Q1 2015 25 122,971 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 4/28/2015 000160390515000002
Q4 2014 27 126,595 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 2/13/2015 000160390515000001
Q3 2014 21 123,540 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 11/7/2014 000160390514000004
Q2 2014 22 132,447 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 8/14/2014 000160390514000003
Q1 2014 22 122,433 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 6/5/2014 000160390514000002
Q4 2013 21 117,310 QCOM, MON, AAPL, CHD 13F-HR 5/14/2014 000160390514000001