Joel Isaacson & Co., LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
New York, NY
CIK
0001599330
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 311 1,629,081 SDY, VIG, VYM, VTI RESTATEMENT 2/12/2024 000108514624001123
Q3 2023 306 1,461,597 SDY, VIG, VYM, VTI 13F-HR 10/23/2023 000108514623003852
Q2 2023 322 1,493,989 SDY, VIG, VYM, AAPL 13F-HR 7/26/2023 000108514623002923
Q1 2023 327 1,391,505 SDY, VIG, VYM, AAPL 13F-HR 4/24/2023 000108514623001854
Q4 2022 324 1,299,280 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 1/27/2023 000108514623000404
Q3 2022 300 1,157,496 SDY, VIG, VYM, VTI 13F-HR 10/13/2022 000108514622003383
Q2 2022 298 1,190,795 SDY, VIG, VYM, VTI 13F-HR 7/15/2022 000108514622002407
Q1 2022 309 1,359,139 SDY, VIG, VTI, VO 13F-HR 4/20/2022 000108514622001484
Q4 2021 309 1,456,189 SDY, VIG, VO, VTI 13F-HR 1/18/2022 000108514622000175
Q3 2021 308 1,324,220 SDY, VIG, VO, VTI 13F-HR 10/20/2021 000108514621002868
Q2 2021 294 1,285,670 SDY, VIG, VO, VTI 13F-HR 7/19/2021 000108514621002014
Q1 2021 268 1,140,604 SDY, VIG, VO, VTI 13F-HR 4/23/2021 000108514621001304
Q4 2020 240 1,021,433 SDY, VIG, VO, AAPL 13F-HR 1/22/2021 000108514621000216
Q3 2020 228 769,330 SDY, VIG, VO, AAPL 13F-HR 10/14/2020 000108514620002528
Q2 2020 212 702,215 SDY, VIG, VO, VTI 13F-HR 7/21/2020 000108514620001843
Q1 2020 194 574,369 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 4/21/2020 000108514620001167
Q4 2019 211 761,463 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 1/24/2020 000108514620000290
Q3 2019 202 701,880 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 10/15/2019 000108514619002539
Q2 2019 208 687,051 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 7/11/2019 000108514619001849
Q1 2019 217 685,402 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 4/9/2019 000108514619001115
Q4 2018 233 631,094 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 1/18/2019 000108514619000186
Q3 2018 202 636,152 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 10/19/2018 000108514618002364
Q2 2018 199 597,160 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 8/1/2018 000108514618001799
Q1 2018 192 573,260 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 5/1/2018 000108514618001193
Q4 2017 194 576,278 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 1/30/2018 000108514618000261
Q3 2017 187 546,580 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 11/2/2017 000108514617002194
Q2 2017 177 528,952 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 8/1/2017 000108514617001602
Q1 2017 172 509,714 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 5/5/2017 000108514617001108
Q4 2016 647 497,134 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 1/24/2017 000159933017000001
Q3 2016 728 486,893 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 10/25/2016 000159933016000009
Q2 2016 742 469,948 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 7/22/2016 000159933016000008
Q1 2016 791 452,842 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 4/18/2016 000159933016000007
Q4 2015 776 407,154 SDY, VIG, VO, VYM 13F-HR 1/15/2016 000159933016000006
Q3 2015 768 374,639 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 10/21/2015 000159933015000005
Q2 2015 767 390,154 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 7/27/2015 000159933015000004
Q1 2015 712 396,554 SDY, VIG, VYM, VO 13F-HR 4/14/2015 000159933015000003
Q4 2014 641 371,917 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 1/9/2015 000159933015000001
Q3 2014 638 327,095 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 10/22/2014 000159933014000010
Q2 2014 603 319,457 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 7/21/2014 000159933014000009
Q1 2014 593 297,998 SDY, VIG, VYM, EVT RESTATEMENT 4/14/2014 000159933014000008
Q4 2013 513 275,428 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 2/12/2014 000159933014000001
Q3 2013 492 244,826 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 2/26/2014 000159933014000003
Q2 2013 460 212,604 SDY, VIG, VYM, EVT 13F-HR 3/3/2014 000159933014000004
Q1 2013 436 197,386 SDY, VIG, EVT, VYM 13F-HR 3/3/2014 000159933014000005
Q4 2012 455 153,410 SDY, VIG, EVT, VYM 13F-HR 3/7/2014 000159933014000006
Additional filings from Joel Isaacson & Co., LLC that have since been restated