Biltmore Wealth Management, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Tempe, AZ
CIK
0001598102
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 53 210,198 XLI, XLK, XLV, SMMU 13F-HR 1/24/2024 000108514624000468
Q3 2023 52 207,108 XLI, XLV, XLK, SMMU 13F-HR 10/10/2023 000108514623003652
Q2 2023 52 235,789 XLK, XLI, XLY, XLV 13F-HR 7/11/2023 000108514623002648
Q1 2023 51 248,074 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 4/14/2023 000108514623001673
Q4 2022 48 231,813 SHM, XLI, XLK, XLV RESTATEMENT 2/21/2023 000108514623001412
Q3 2022 46 217,714 SHM, XLI, XLK, XLV 13F-HR 11/14/2022 000108514622004061
Q2 2022 50 227,280 SHM, XLI, XLK, XLV 13F-HR 8/4/2022 000108514622002777
Q1 2022 50 257,381 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 5/5/2022 000108514622001770
Q4 2021 52 265,812 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 2/2/2022 000108514622000472
Q3 2021 52 249,885 SHM, XLK, XLI, XLY RESTATEMENT 11/16/2021 000108514621003400
Q2 2021 47 245,386 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 7/26/2021 000108514621002087
Q1 2021 47 230,056 SHM, XLI, XLK, XLY 13F-HR 4/29/2021 000108514621001367
Q4 2020 47 193,559 SHM, XLK, XLY, XLI 13F-HR 1/20/2021 000108514621000196
Q3 2020 43 172,465 SHM, XLK, XLY, SHY 13F-HR 10/16/2020 000108514620002536
Q2 2020 43 155,238 SHM, SHY, XLK, XLI 13F-HR 7/13/2020 000108514620001772
Q1 2020 49 209,130 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 4/9/2020 000108514620001045
Q4 2019 49 209,130 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 1/17/2020 000108514620000170
Q3 2019 49 204,857 SHM, XLK, XLI, XLY 13F-HR 10/9/2019 000108514619002482
Q2 2019 48 199,752 SHM, XLK, XLI, XLV 13F-HR 7/23/2019 000108514619001948
Q1 2019 48 187,652 SHM, XLY, XLI, XLK 13F-HR 4/8/2019 000108514619001095
Q4 2018 39 90,620 XLV, XLY, SHY, XLK 13F-HR 1/14/2019 000108514619000145
Q3 2018 42 120,796 XLY, XLV, XLF, XLK 13F-HR 10/10/2018 000108514618002314
Q2 2018 38 110,308 XLV, XLF, XLK, SHY 13F-HR 7/19/2018 000108514618001708
Q1 2018 40 105,494 XLV, XLF, XLK, SHY 13F-HR 5/10/2018 000108514618001318
Q4 2017 38 110,943 XLV, XLK, XLY, XLP 13F-HR 2/8/2018 000108514618000423
Q3 2017 36 95,083 XLP, XLI, SHY, XLV 13F-HR 11/2/2017 000108514617002190
Q2 2017 34 88,678 XLP, XLI, SHY, XLV 13F-HR 8/2/2017 000108514617001614
Q1 2017 30 108,607 BIL, XLI, XLP, XLB 13F-HR 5/12/2017 000108514617001203
Q4 2016 26 107,784 BIL, XLI, XLP, XLB 13F-HR 2/7/2017 000108514617000303
Q3 2016 27 112,570 BIL, XLI, XLU, XLP 13F-HR 11/10/2016 000108514616004705
Q2 2016 25 118,776 BIL, XLI, XLU, XLP 13F-HR 8/3/2016 000108514616004131
Q1 2016 32 118,920 BIL, XLI, XLK, XLU 13F-HR 4/14/2016 000108514616003450
Q4 2015 36 112,139 BIL, XLI, XLK, XLY 13F-HR 1/15/2016 000108514616002624
Q3 2015 38 111,639 BIL, XLI, XLK, XRT 13F-HR 10/19/2015 000108514615002034
Q2 2015 44 120,077 BIL, XLI, XRT, XLY 13F-HR 7/17/2015 000108514615001467
Q1 2015 41 118,410 BIL, XLI, XRT, QTEC 13F-HR 5/5/2015 000108514615001038
Q4 2014 38 114,925 BIL, XLI, XRT, XLY 13F-HR 2/11/2015 000108514615000396
Additional filings from Biltmore Wealth Management, LLC that have since been restated