Chicago Wealth Management, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Chicago, IL
CIK
0001592178
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 48 168,308 XHB, XLI, COWZ, IGV 13F-HR 5/15/2024 000159217824000002
Q4 2023 44 146,324 XHB, IGV, XLI, ILF 13F-HR 2/14/2024 000159217824000001
Q3 2023 40 126,926 XHB, COWZ, IEFA, IWP 13F-HR 11/13/2023 000159217823000004
Q2 2023 40 131,206 XHB, XLV, IEFA, IWP 13F-HR 8/15/2023 000159217823000003
Q1 2023 43 125,861 XLE, AMLP, XLV, IEFA 13F-HR 5/12/2023 000159217823000002
Q4 2022 40 116,003 SHV, SHY, XLE, XLV 13F-HR 2/14/2023 000159217823000001
Q3 2022 32 104,432 DVY, SHY, SPLV, AMLP 13F-HR 11/14/2022 000159217822000004
Q2 2022 30 111,977 DVY, SHV, SCHO, SPLV 13F-HR 8/15/2022 000159217822000003
Q1 2022 45 148,937 SPLV, IWF, XLE, XLF 13F-HR 5/13/2022 000159217822000002
Q4 2021 46 149,111 IEFA, IWF, SPLV, SOXX 13F-HR 2/14/2022 000159217822000001
Q3 2021 40 137,152 IEFA, SHV, IWN, IWF 13F-HR 11/10/2021 000159217821000004
Q2 2021 43 139,036 IEFA, IEMG, IWN, IWF 13F-HR 8/16/2021 000159217821000003
Q1 2021 39 125,805 IEFA, IEMG, IWM, IWN 13F-HR 4/22/2021 000159217821000002
Q4 2020 28 108,056 IEFA, IEMG, XLP, IWP 13F-HR 2/3/2021 000159217821000001
Q3 2020 26 88,471 IEFA, XLP, IWF, IWP 13F-HR 10/6/2020 000156352520000005
Q2 2020 25 81,834 IEFA, XLP, IWF, GDX 13F-HR 7/20/2020 000159217820000004
Q1 2020 10 84,641 SHV, XLV, XLP, BSV 13F-HR 4/24/2020 000159217820000003
Q4 2019 31 103,970 IDV, XLV, DVY, XLP 13F-HR 2/24/2020 000159217820000002