SV Health Investors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q3 2022
Location
Boston, MA
CIK
0001587143
Alternate names
SV Life Sciences Advisers, LLC
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q3 2022 4 32,279 BCYC, BVS, XFOR, ASXC 13F-HR 11/7/2022 000095012322010974
Q2 2022 5 43,808 AHCO, BCYC, BVS, XFOR 13F-HR 8/12/2022 000095012322008840
Q1 2022 5 82,795 BCYC, BVS, AHCO, XFOR 13F-HR 5/16/2022 000095012322006222
Q4 2021 6 154,705 BCYC, AHCO, STRO, BVS 13F-HR 2/11/2022 000095012322002067
Q3 2021 8 204,360 BCYC, AHCO, MSON, STRO 13F-HR 11/15/2021 000095012321015268
Q2 2021 7 229,564 AHCO, BCYC, MSON, STRO 13F-HR 8/16/2021 000095012321011532
Q1 2021 8 266,962 AHCO, BCYC, STRO, MSON 13F-HR 5/17/2021 000095012321006725
Q4 2020 9 207,572 AMWL, STRO, BCYC, DCPH 13F-HR 2/16/2021 000095012321002835
Q3 2020 10 197,379 AMWL, BCYC, DCPH, KALV 13F-HR 11/12/2020 000095012320011505
Q2 2020 10 144,183 BCYC, DCPH, MSON, AVRO 13F-HR 8/14/2020 000095012320008726
Q1 2020 10 119,233 BCYC, AVRO, STRO, DCPH 13F-HR 5/15/2020 000095012320005013
Q4 2019 10 165,105 MSON, KALV, AVRO, DCPH 13F-HR 2/14/2020 000095012320002319
Q3 2019 10 142,368 MSON, BCYC, AVRO, KALV 13F-HR 11/14/2019 000095012319011421
Q2 2019 9 148,982 KALV, AVRO, STRO, DCPH 13F-HR 8/14/2019 000095012319008273
Q1 2019 8 170,475 KALV, AVRO, DCPH, STRO 13F-HR 5/15/2019 000095012319004982
Q4 2018 9 162,431 KALV, AVRO, DCPH, STRO 13F-HR 2/14/2019 000095012319002025
Q3 2018 9 341,533 AVRO, DCPH, KALV, TRANSENTERIX INC 13F-HR 11/14/2018 000095012318011999
Q2 2018 8 217,803 AVRO, DCPH, TRANSENTERIX INC, KALV 13F-HR 8/6/2018 000095012318007422
Q1 2018 7 133,342 XFOR, DCPH, KALV, TRANSENTERIX INC 13F-HR 5/15/2018 000095012318005539
Q4 2017 8 189,313 ENTL, DCPH, KALV, XFOR 13F-HR 2/14/2018 000095012318002127
Q3 2017 7 131,873 ENTL, DCPH, KALV, TRANSENTERIX INC 13F-HR 11/14/2017 000095012317010558
Q2 2017 6 92,912 ENTL, KALV, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 8/10/2017 000095012317007099
Q1 2017 6 90,541 ENTL, KALV, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 5/1/2017 000095012317003684
Q4 2016 6 118,762 ENTL, KALV, OCUL, CATB 13F-HR 2/7/2017 000095012317000924
Q3 2016 6 130,196 ENTL, CATB, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 11/14/2016 000095012316022022
Q2 2016 6 99,043 ENTL, CATB, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 8/12/2016 000095012316019508
Q1 2016 6 133,836 ENTL, TRANSENTERIX INC, OCUL, CATB 13F-HR 5/13/2016 000095012316017019
Q4 2015 6 124,393 ENTL, CATB, TRANSENTERIX INC, OCUL 13F-HR 2/16/2016 000095012316015098
Q3 2015 6 178,808 ENTL, ISEE, OCUL, CATB 13F-HR 11/16/2015 000095012315012108
Q2 2015 5 261,191 ENTL, ISEE, OCUL, CATB 13F-HR 8/12/2015 000095012315008669
Q1 2015 4 302,636 OCUL, ISEE, ENTL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 5/15/2015 000095012315006567
Q4 2014 3 200,404 ISEE, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 2/13/2015 000095012315001930
Q3 2014 3 200,417 ISEE, OCUL, TRANSENTERIX INC 13F-HR 11/14/2014 000095012314012208
Q2 2014 2 178,026 ISEE, TRANSENTERIX INC 13F-HR 9/10/2014 000095012314009678