High Falls Advisors, Inc

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Rochester, NY
CIK
0001569139
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 110 373,844 IVV, IUSB, QUAL, EFV 13F-HR 2/15/2024 000108514624001519
Q3 2023 102 333,074 IVV, IUSB, EFV, QUAL 13F-HR 11/15/2023 000108514623004526
Q2 2023 111 350,663 IVV, IUSB, QUAL, EFG 13F-HR 8/15/2023 000108514623003464
Q1 2023 105 336,042 IVV, IUSB, QUAL, EFG 13F-HR 5/15/2023 000108514623002327
Q4 2022 114 321,116 IVV, IUSB, ESGU, EFV 13F-HR 2/14/2023 000108514623001376
Q3 2022 108 305,113 IVV, ESGU, IUSB, GOVT 13F-HR 11/14/2022 000108514622004044
Q2 2022 109 321,796 IVV, ESGU, IUSB, EFV 13F-HR 8/15/2022 000108514622003031
Q1 2022 117 372,722 IVV, ESGU, IUSB, EFV 13F-HR 5/16/2022 000108514622002086
Q4 2021 130 391,834 IVV, ESGU, IUSB, EFV 13F-HR 2/14/2022 000108514622001124
Q3 2021 117 368,161 ESGU, IVV, IUSB, EFV 13F-HR 11/15/2021 000108514621003341
Q2 2021 118 371,723 ESGU, IVV, GOVT, IUSB 13F-HR 8/16/2021 000108514621002572
Q1 2021 113 348,303 ESGU, IVV, GOVT, LQD 13F-HR 5/14/2021 000108514621001669
Q4 2020 104 344,591 IVV, LQD, ESGU, USMV 13F-HR 2/16/2021 000108514621000866
Q3 2020 44 288 LQD, SPY, USMV, HYG 13F-HR 11/16/2020 000108514620003070
Q2 2020 91 268,498 LQD, USMV, SPY, IVV 13F-HR 8/13/2020 000108514620002199
Q1 2020 80 250,898 USMV, SPY, HYG, LQD 13F-HR 5/15/2020 000156913920000003
Q4 2019 97 355,769 SPY, USMV, DVY, RSP 13F-HR 2/14/2020 000156913920000001
Q3 2019 95 322,874 SPY, USMV, DVY, HYG 13F-HR 11/21/2019 000156913919000005
Q2 2019 97 308,439 SPY, USMV, DVY, HYG 13F-HR 8/15/2019 000156913919000004
Q1 2019 94 292,167 SPY, USMV, RSP, HYG 13F-HR 5/16/2019 000156913919000002
Q4 2018 77 258,903 FLOT, SHY, SPY, USMV 13F-HR 2/15/2019 000156913919000001
Q3 2018 88 296,210 IEFA, SPY, USMV, DVY 13F-HR 11/16/2018 000156913918000008
Q2 2018 90 291,141 FLOT, IEFA, SPY, DVY 13F-HR 8/15/2018 000156913918000006
Q1 2018 90 279,326 IEFA, SPY, HYG, DVY 13F-HR 5/15/2018 000156913918000003
Q4 2017 93 282,563 IEFA, SPY, DVY, HYG 13F-HR 2/16/2018 000156913918000002
Q3 2017 88 266,601 IEFA, SPY, DVY, HYG 13F-HR 11/15/2017 000156913917000007
Q2 2017 84 255,590 IEFA, SPY, DVY, HYG 13F-HR 8/15/2017 000156913917000006
Q1 2017 85 230,641 XLK, DVY, IEFA, HYG 13F-HR 5/15/2017 000156913917000005
Q4 2016 78 217,931 XLK, DVY, HYG, IEFA 13F-HR 2/17/2017 000156913917000004
Q3 2016 81 268,935 USMV, ACWV, XLK, HYG 13F-HR 11/16/2016 000156913916000010
Q2 2016 148 352,491 FV, IVV, SHY, RSP.MX 13F-HR 8/15/2016 000156913916000009
Q1 2016 144 289,125 RYDEX ETF TRUST, SHY, USMV, DVY 13F-HR 5/16/2016 000156913916000008
Q4 2015 148 352,491 FV, IVV, SHY, RSP.MX 13F-HR 2/17/2016 000156913916000004