Carroll Financial Associates, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2021
Location
Charlotte, NC
CIK
0001567784
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2021 1,788 1,877,613 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 1/6/2022 000090901222000001
Q3 2021 1,940 1,789,313 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 10/7/2021 000090901221000125
Q2 2021 1,800 1,767,107 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 7/13/2021 000090901221000095
Q1 2021 1,751 1,626,041 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 4/6/2021 000090901221000061
Q4 2020 1,616 1,503,084 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 1/8/2021 000090901221000002
Q3 2020 1,683 1,295,543 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 10/6/2020 000090901220000129
Q2 2020 1,707 1,198,656 AUSF, USMV, KLDW, PRF 13F-HR 7/9/2020 000090901220000096
Q1 2020 1,668 1,018,368 USMV, AUSF, KLDW, PRF 13F-HR 4/10/2020 000090901220000057
Q4 2019 1,701 1,258,380 AUSF, USMV, PRF, KLDW 13F-HR 1/8/2020 000090901220000003
Q3 2019 1,698 1,144,699 AUSF, USMV, PRF, KLDW 13F-HR 10/9/2019 000090901219000113
Q2 2019 1,758 1,148,109 AUSF, USMV, PRF, KLDW 13F-HR 7/8/2019 000090901219000083
Q1 2019 1,530 1,066,992 AUSF, USMV, PRF, KLDW 13F-HR 4/17/2019 000090901219000057
Q4 2018 1,384 898,743 USMV, PRF, AUSF, KLDW 13F-HR 1/11/2019 000090901219000003
Q3 2018 1,379 945,353 PRF, USMV, KLDW, MTUM 13F-HR 10/30/2018 000090901218000123
Q2 2018 1,336 937,363 PRF, USMV, KLDW, DGRW 13F-HR 7/19/2018 000090901218000091
Q1 2018 1,335 910,832 PRF, USMV, KLDW, DGRW 13F-HR 4/6/2018 000090901218000051
Q4 2017 1,310 914,433 PRF, USMV, KLDW, DGRW 13F-HR 1/18/2018 000090901218000005
Q3 2017 1,279 877,901 PRF, USMV, KLDW, DGRW 13F-HR 10/25/2017 000090901217000167
Q2 2017 1,271 827,116 PRF, USMV, KLDW, MTUM 13F-HR 7/25/2017 000090901217000123
Q1 2017 1,259 784,796 PRF, USMV, KLDW, MTUM 13F-HR 4/11/2017 000090901217000083
Q4 2016 1,237 700,831 PRF, USMV, KLDW, MTUM 13F-HR 1/11/2017 000090901217000003
Q3 2016 1,246 665,988 PRF, USMV, KLDW, MTUM 13F-HR 10/11/2016 000090901216000582
Q2 2016 1,244 597,914 USMV, PRF, MTUM, XOM 13F-HR 7/18/2016 000090901216000545
Q1 2016 1,245 538,316 USMV, PRF, XOM, GE 13F-HR 4/20/2016 000090901216000487
Q4 2015 1,191 480,362 USMV, PRF, XOM, MSFT 13F-HR 1/12/2016 000090901216000356
Q3 2015 1,223 451,014 USMV, PRF, XOM, AAPL 13F-HR 10/28/2015 000090901215000313
Q2 2015 1,139 446,963 USMV, PRF, XOM, PHDG 13F-HR 8/3/2015 000090901215000250
Q1 2015 875 227,589 USMV, PRF, SPY, XOM 13F-HR 4/23/2015 000090901215000182
Q4 2014 773 156,741 USMV, PRF, VIG, MTUM 13F-HR 2/9/2015 000090901215000065
Q3 2014 934 324,335 USMV, PRF, XOM, MTUM 13F-HR 11/13/2014 000090901214000423
Q2 2014 976 357,486 USMV, PRF, XOM, MTUM 13F-HR 8/8/2014 000090901214000319
Q1 2014 922 304,885 USMV, PRF, XOM, JNJ 13F-HR 5/2/2014 000090901214000205
Q4 2013 935 281,401 USMV, XOM, PRF, JNJ 13F-HR 2/6/2014 000090901214000047