FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q2 2020
Location
Lincoln, MA
CIK
0001424480
Alternate names
ATHENA CAPITAL ADVISORS LLC
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q2 2020 134 609,973 TMO, SPY, IAU, NDSN 13F-HR 8/11/2020 000142448020000008
Q1 2020 142 536,246 IAU, SPY, TMO, NDSN 13F-HR 5/7/2020 000142448020000005
Q4 2019 142 622,739 SPY, TMO, IAU, NDSN 13F-HR 2/10/2020 000142448020000002
Q3 2019 133 485,595 SPY, IAU, TMO, DVY 13F-HR 11/12/2019 000142448019000009
Q2 2019 128 442,665 SPY, IAU, TMO, BRK-A 13F-HR 8/9/2019 000142448019000007
Q1 2019 98 398,198 SPY, SPG, IAU, TMO 13F-HR 5/7/2019 000142448019000005
Q4 2018 697 327,844 SPY, IAU, TMO, BRK-A 13F-HR 2/7/2019 000142448019000003
Q3 2018 106 348,488 SPY, IAU, TMO, DVY 13F-HR 11/2/2018 000139834418015873
Q2 2018 101 335,611 SPY, IAU, TMO, DVY 13F-HR 8/13/2018 000139834418011683
Q1 2018 101 400,893 SPY, SPG, IAU, TMO 13F-HR 5/8/2018 000139834418007097
Q4 2017 98 401,708 SPG, SPY, IAU, BTI 13F-HR 2/12/2018 000139834418001911
Q3 2017 109 388,327 SPG, SPY, IAU, TMO 13F-HR 11/13/2017 000139834417014552
Q2 2017 96 386,882 SPY, SPG, IAU, RAI 13F-HR 8/14/2017 000139834417010299
Q1 2017 92 298,285 SPY, SPG, RAI, DVY 13F-HR 5/3/2017 000139834417005805
Q4 2016 99 292,146 SPG, SPY, DVY, RAI 13F-HR 1/23/2017 000139834417000701
Q3 2016 53 117,124 SPY, RAI, GE, BRK-A 13F-HR 10/21/2016 000139834416019852
Q2 2016 81 305,556 SPG, SPY, DVY, RAI 13F-HR 7/22/2016 000139834416015496
Q1 2016 82 304,856 SPG, SPY, DVY, RAI 13F-HR 4/22/2016 000139834416012171
Q4 2015 85 301,903 SPG, SPY, DVY, RAI 13F-HR 1/12/2016 000139834416008968
Q3 2015 87 296,223 SPG, SPY, DVY, RAI 13F-HR 10/30/2015 000139834415007267
Q2 2015 99 314,722 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 7/27/2015 000139834415004721
Q1 2015 107 337,409 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 4/21/2015 000139834415002625
Q4 2014 130 351,748 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 1/13/2015 000139834415000205
Q3 2014 125 339,619 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 10/23/2014 000139834414005405
Q2 2014 121 334,075 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 7/14/2014 000139834414003576
Q1 2014 145 355,066 SPG, SPY, DVY, EFA 13F-HR 4/11/2014 000139834414002130
Q4 2013 128 354,549 SPG, SPY, DVY, VWO 13F-HR 1/14/2014 000139834414000237