ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Boston, MA
CIK
0001358706
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 13 3,202,207 LAD, ABG, GOOGL, META 13F-HR 5/14/2024 000117266124002290
Q4 2023 15 3,217,793 LAD, ABG, GOOGL, UHAL-B 13F-HR 2/9/2024 000117266124000627
Q3 2023 15 3,026,542 LAD, ABG, GOOGL, META 13F-HR 11/13/2023 000117266123003805
Q2 2023 17 3,477,609 LAD, ABG, META, TDG 13F-HR 8/14/2023 000117266123002975
Q1 2023 16 3,161,761 LAD, META, ABG, TDG 13F-HR 5/12/2023 000117266123002081
Q4 2022 16 2,804,212 LAD, ABG, META, TDG 13F-HR 2/10/2023 000117266123000651
Q3 2022 18 3,468,520 LAD, CHANGE HEALTHCARE INC, ABG, TDG 13F-HR 11/10/2022 000117266122002366
Q2 2022 18 3,720,448 LAD, CHANGE HEALTHCARE INC, ABG, GOOGL 13F-HR 8/12/2022 000117266122001829
Q1 2022 18 4,284,385 LAD, GOOGL, CHANGE HEALTHCARE INC, TDG 13F-HR 5/13/2022 000117266122001305
Q4 2021 18 4,558,397 LAD, GOOGL, META, ABG 13F-HR 2/11/2022 000117266122000370
Q3 2021 18 4,585,203 LAD, ABG, META, GOOGL 13F-HR 11/12/2021 000117266121002171
Q2 2021 16 4,499,281 LAD, META, ABG, GOOGL 13F-HR 8/13/2021 000117266121001680
Q1 2021 16 4,441,461 LAD, ABG, META, UHAL 13F-HR 5/14/2021 000117266121001154
Q4 2020 17 3,545,811 LAD, TDG, META, ABG 13F-HR 2/12/2021 000117266121000376
Q3 2020 19 3,163,817 LAD, META, TDG, PCG 13F-HR 11/13/2020 000117266120002136
Q2 2020 20 3,094,129 LAD, TEVA, META, TDG 13F-HR 8/13/2020 000117266120001661
Q1 2020 22 2,540,959 PCG, AGN, TEVA, META 13F-HR 5/14/2020 000117266120001225
Q4 2019 21 3,218,896 LAD, PCG, BEN, AGN 13F-HR 2/14/2020 000117266120000818
Q3 2019 20 3,571,872 CELG, LAD, BEN, PCG 13F-HR 11/14/2019 000117266119002340
Q2 2019 19 3,681,571 CELG, PCG, BEN, LAD 13F-HR 8/9/2019 000117266119001665
Q1 2019 19 3,560,707 CELG, PCG, BEN, ORLY 13F-HR 5/10/2019 000117266119001152
Q4 2018 19 2,419,944 BEN, ORLY, TEVA, UHAL 13F-HR 2/14/2019 000117266119000623
Q3 2018 22 3,783,170 TEVA, SHPG, WU, ORLY 13F-HR 11/9/2018 000117266118001981
Q2 2018 22 3,594,895 TEVA, WU, AET, AABA 13F-HR 8/13/2018 000117266118001508
Q1 2018 20 3,189,519 WU, TEVA, TWX, AABA 13F-HR 5/11/2018 000117266118001041
Q4 2017 20 2,970,343 WU, TEVA, BEN, AABA 13F-HR 2/13/2018 000117266118000482
Q3 2017 18 2,561,991 WU, TEVA, BEN, AABA 13F-HR 11/14/2017 000117266117002116
Q2 2017 19 2,515,733 WU, BEN, TWX, AABA 13F-HR 8/11/2017 000117266117001555
Q1 2017 17 2,609,044 WU, BEN, MSFT, TWX 13F-HR 5/12/2017 000117266117001035
Q4 2016 19 2,724,028 WU, BEN, MSFT, TWX 13F-HR 2/10/2017 000117266117000363
Q3 2016 16 2,014,908 WU, MSFT, BEN, WBT 13F-HR 11/14/2016 000117266116004306
Q2 2016 17 1,914,212 WU, BEN, MSFT, WBT 13F-HR 8/12/2016 000117266116003729
Q1 2016 18 2,116,856 WU, BEN, MSFT, WBT 13F-HR 5/13/2016 000117266116003280
Q4 2015 16 1,829,013 WU, MSFT, BEN, WFC 13F-HR 2/12/2016 000117266116002639
Q3 2015 14 1,397,125 WU, MSFT, WFC, BNED 13F-HR 11/13/2015 000117266115001943
Q2 2015 12 1,472,962 WU, MSFT, DTV, WFC 13F-HR 8/13/2015 000117266115001495
Q1 2015 12 1,344,640 WU, MSFT, WFC, DTV 13F-HR 5/14/2015 000117266115001069
Q4 2014 15 1,930,471 WU, COV, AIG, MSFT 13F-HR 2/13/2015 000117266115000412
Q3 2014 13 1,690,656 WU, AIG, MSFT, COV 13F-HR 11/13/2014 000117266114001736
Q2 2014 15 1,416,052 WU, AIG, WFC, MSFT 13F-HR 8/13/2014 000117266114001363
Q1 2014 13 1,263,672 WU, AIG, SLM, MSFT 13F-HR 5/14/2014 000117266114001000
Q4 2013 13 1,269,816 WU, SLM, AIG, WESCO AIRCRAFT HLDGS INC 13F-HR 2/13/2014 000117266114000436