Bares Capital Management, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Austin, TX
CIK
0001340807
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 32 2,548,334 WDAY, SQ, ETSY, PEGA 13F-HR 2/14/2024 000134080724000002
Q3 2023 37 2,341,192 WDAY, ETSY, PEGA, IBKR 13F-HR 11/14/2023 000134080723000008
Q2 2023 38 2,891,551 WDAY, SQ, PEGA, ETSY 13F-HR 8/14/2023 000134080723000007
Q1 2023 39 2,824,764 WDAY, ALGN, SQ, PEGA 13F-HR 5/15/2023 000134080723000006
Q4 2022 38 2,626,586 SQ, WDAY, IBKR, ALGN 13F-HR 2/14/2023 000134080723000005
Q3 2022 38 2,564,805 WDAY, SQ, IBKR, ALGN 13F-HR 11/14/2022 000134080722000011
Q2 2022 37 2,734,598 SQ, WDAY, PEGA, W 13F-HR 8/15/2022 000134080722000010
Q1 2022 37 4,297,130 SQ, WDAY, W, PEGA 13F-HR 5/16/2022 000134080722000009
Q4 2021 35 5,002,296 SQ, WDAY, W, PEGA 13F-HR 2/14/2022 000134080722000002
Q3 2021 35 5,573,854 SQ, W, WDAY, PEGA 13F-HR 11/15/2021 000134080721000009
Q2 2021 25 5,622,551 SQ, W, PEGA, WDAY 13F-HR 8/13/2021 000134080721000007
Q1 2021 26 5,348,409 SQ, W, WDAY, PEGA 13F-HR 5/17/2021 000134080721000006
Q4 2020 26 5,407,630 SQ, PEGA, WDAY, W 13F-HR 2/16/2021 000134080721000002
Q3 2020 26 4,736,827 SQ, W, WDAY, PEGA 13F-HR 11/16/2020 000134080720000010
Q2 2020 25 4,051,832 SQ, W, WDAY, PEGA 13F-HR 8/14/2020 000134080720000009
Q1 2020 26 2,774,318 WDAY, SQ, PEGA, ALGN 13F-HR 5/15/2020 000134080720000008
Q4 2019 23 3,565,733 WDAY, W, IT, IBKR 13F-HR 2/14/2020 000134080720000002
Q3 2019 24 3,331,777 IBKR, WDAY, IT, SQ 13F-HR 11/14/2019 000134080719000012
Q2 2019 24 3,650,490 IBKR, IT, WDAY, CSGP 13F-HR 8/14/2019 000134080719000010
Q1 2019 23 3,558,701 IBKR, IT, WDAY, FAST 13F-HR 5/15/2019 000134080719000009
Q4 2018 23 3,293,157 IBKR, WDAY, IT, TRIP 13F-HR 2/14/2019 000134080719000002
Q3 2018 22 3,567,801 IT, IBKR, FAST, TRIP 13F-HR 11/14/2018 000134080718000009
Q2 2018 22 2,867,337 IBKR, CSGP, TRIP, IT 13F-HR 8/13/2018 000134080718000008
Q1 2018 17 2,611,768 IBKR, CSGP, FAST, IT 13F-HR 5/9/2018 000134080718000007
Q4 2017 17 2,390,591 IBKR, FAST, CSGP, ESI 13F-HR 2/14/2018 000134080718000002
Q3 2017 18 2,217,419 IBKR, ESI, FAST, CSGP 13F-HR 11/15/2017 000134080717000011
Q2 2017 19 2,246,893 ESI, IBKR, FAST, UA 13F-HR 8/14/2017 000134080717000009
Q1 2017 18 2,014,759 ESI, FAST, CFX, IBKR 13F-HR 5/15/2017 000134080717000008
Q4 2016 18 1,679,607 ESI, CFX, FAST, IT 13F-HR 2/14/2017 000134080717000006
Q3 2016 19 1,680,204 ININ, CFX, FAST, ESI 13F-HR 11/14/2016 000134080716000008
Q2 2016 18 1,404,805 ININ, ESI, CFX, IT 13F-HR 8/10/2016 000134080716000007
Q1 2016 18 1,380,117 CFX, ININ, ESI, FAST 13F-HR 5/16/2016 000160371516000002
Q4 2015 18 1,273,353 CFX, ININ, ESI, FAST 13F-HR 2/16/2016 000134080716000004
Q3 2015 18 1,006,222 CFX, ININ, HEI-A, RLD 13F-HR 11/16/2015 000114036115041661
Q2 2015 18 1,068,667 CFX, ININ, HEI-A, RLD 13F-HR 8/14/2015 000114036115032201
Q1 2015 10 811,434 CFX, ININ, RLD, HEI-A 13F-HR 5/15/2015 000114036115020250
Q4 2014 52 829,575 CFX, EPAC, ININ, HEI-A 13F-HR 2/17/2015 000114036115007264
Q3 2014 52 818,537 EPAC, CFX, MIDD, HEI-A 13F-HR 11/14/2014 000114036114042204
Q2 2014 63 1,219,518 POST, EPAC, CFX, RLD 13F-HR 8/14/2014 000114036114032758
Q1 2014 69 1,250,965 POST, EPAC, CFX, XPO 13F-HR 5/16/2014 000134080714000018
Q4 2013 64 1,157,222 POST, EPAC, CFX, XPO 13F-HR 2/14/2014 000134080714000003