Osmium Partners, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2022
Location
Greenbrae, CA
CIK
0001316729
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2022 4 10,394 KIRK, LOV, TDUP, LOV calls 13F-HR 2/10/2023 000106299323002659
Q3 2022 5 18,621 LOV, KIRK, TUEM, LOV calls RESTATEMENT 12/12/2022 000106299322023727
Q2 2022 5 31,654 LOV, TUEM, KIRK, LOV calls 13F-HR 7/29/2022 000106299322016896
Q1 2022 8 56,920 TUEM, KIRK, LOV, AXR 13F-HR 4/27/2022 000106299322010909
Q4 2021 8 98,780 TUEM, KIRK, LOV, TCX 13F-HR 2/14/2022 000106299322004193
Q3 2021 9 115,864 TUEM, KIRK, LOV, TCX 13F-HR 11/8/2021 000106299321010419
Q2 2021 11 166,801 TUEM, KIRK, LOV, LOV calls 13F-HR 8/13/2021 000106299321007451
Q1 2021 13 109,045 KIRK, LOV, LEAF, VCTR 13F-HR 5/13/2021 000106299321004519
Q4 2020 13 75,663 KIRK, LOV, LEAF, TCX 13F-HR 2/16/2021 000106299321001545
Q3 2020 1 24 LOV calls NEW HOLDINGS 2/16/2021 000106299321001534
Q3 2020 8 39,730 LOV, KIRK, LEAF, TCX 13F-HR 11/12/2020 000121465920009350
Q2 2020 9 41,260 RST, LEAF, LOV, FC calls 13F-HR 8/13/2020 000106299320003924
Q1 2020 10 31,008 RST, LOV, TCX, FC calls 13F-HR 5/14/2020 000106299320002373
Q4 2019 14 73,850 RST, TCX, TZOO, LOV 13F-HR 2/13/2020 000106299320000793
Q3 2019 16 79,904 RST, TCX, FC calls, LOV 13F-HR 11/14/2019 000106299319004444
Q2 2019 17 117,768 RST, LOV, FC, TZOO 13F-HR 8/14/2019 000106299319003356
Q1 2019 18 118,326 RST, LOV, FC, TCX 13F-HR 5/14/2019 000106299319002202
Q4 2018 20 93,459 RST, TCX, FC, LEAF 13F-HR 2/13/2019 000106299319000740
Q3 2018 17 114,567 RST, TCX, LEAF, FC 13F-HR 11/14/2018 000106299318004625
Q2 2018 26 166,544 RST, LEAF, TCX, FC 13F-HR 8/14/2018 000106299318003427
Q1 2018 18 151,922 RST, TCX, FC calls, FC 13F-HR 5/15/2018 000106299318002250
Q4 2017 18 156,314 RST, TCX, LEAF, FC calls 13F-HR 2/14/2018 000106299318000851
Q3 2017 16 138,002 RST, TCX, FC calls, INTERSECTIONS INC 13F-HR 11/14/2017 000106299317004960
Q2 2017 20 153,605 RST, TCX, INTERSECTIONS INC, FC 13F-HR 8/14/2017 000106299317003785
Q1 2017 20 145,571 TCX, RST, INTERSECTIONS INC, FC calls 13F-HR 5/15/2017 000106299317002517
Q4 2016 24 142,164 RST, INTERSECTIONS INC, TCX, FC calls 13F-HR 2/14/2017 000106299317000913
Q3 2016 20 121,222 RST, TCX, LEAF, CRAI 13F-HR 11/14/2016 000106299316012332
Q2 2016 16 74,286 RST, TCX, CRAI, LEAF 13F-HR 8/15/2016 000106299316011083
Q1 2016 20 78,469 RST, TCX, CRAI, LEAF 13F-HR 5/16/2016 000095012316017610
Q4 2015 19 88,452 RST, LOV, TCX, INTERSECTIONS INC 13F-HR 2/16/2016 000095012316015039
Q3 2015 21 86,790 RST, TCX, LOV, CRAI 13F-HR 11/16/2015 000095012315012191
Q2 2015 21 126,443 TCX, RST, LOV, FVE 13F-HR 8/14/2015 000095012315009397
Q1 2015 22 121,080 RST, TCX, LOV, INTERSECTIONS INC 13F-HR 5/15/2015 000095012315006451
Q4 2014 24 136,711 RST, TCX, PLUS, LOV 13F-HR 2/17/2015 000095012315002921
Q3 2014 25 129,198 RST, LOV, TCX, PLUS 13F-HR 11/14/2014 000095012314012258
Q2 2014 20 137,645 LOV, RST, VITC, TZOO 13F-HR 8/14/2014 000095012314008829
Q1 2014 20 155,492 RST, VITC, LOV, TCX 13F-HR 5/14/2014 000095012314006001
Q4 2013 21 176,382 RST, LOV, ZIPREALTY INC, VITC 13F-HR 2/13/2014 000095012314002171
Additional filings from Osmium Partners, LLC that have since been restated