Edinburgh Partners Ltd

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2018
Location
Edinburgh, United Kingdom
CIK
0001313926
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2018 19 218,291 BAP, SYF, VZ, APA 13F-HR 5/10/2018 000131392618000003
Q4 2017 16 378,762 BIDU, BAP, APA, CELG 13F-HR 1/26/2018 000131392618000002
Q3 2017 17 415,405 BIDU, BAP, CELG, APA 13F-HR 10/30/2017 000131392617000005
Q2 2017 32 358,645 BIDU, PKI, CELG, BAP 13F-HR 8/4/2017 000131392617000004
Q1 2017 38 429,827 BIDU, CELG, PKI, WHR 13F-HR 5/2/2017 000131392617000003
Q4 2016 40 475,454 APA, HAR, WHR, CELG 13F-HR 1/18/2017 000131392617000002
Q3 2016 40 537,603 APA, QCOM, PKI, WHR 13F-HR 10/11/2016 000131392616000013
Q2 2016 41 659,356 APA, QCOM, WHR, JCI 13F-HR 8/1/2016 000131392616000012
Q1 2016 40 887,766 WHR, CCL, APA, PKI 13F-HR 4/18/2016 000131392616000011
Q4 2015 39 924,687 JCI, CCL, PKI, CSCO 13F-HR 2/16/2016 000131392616000010
Q3 2015 36 947,638 JCI, MSFT, CCL, CSCO 13F-HR 10/8/2015 000131392615000008
Q2 2015 36 907,329 JCI, CCL, MSFT, PKI 13F-HR 7/9/2015 000131392615000006
Q1 2015 37 859,267 JCI, CCL, MSFT, QCOM 13F-HR 4/9/2015 000131392615000005
Q4 2014 37 922,108 JCI, MSFT, CCL, QCOM 13F-HR 1/9/2015 000131392615000001
Q3 2014 40 933,791 JCI, MSFT, QCOM, CCL 13F-HR 10/6/2014 000131392614000005
Q2 2014 40 999,402 JCI, MSFT, QCOM, CCL 13F-HR 7/17/2014 000131392614000004
Q1 2014 39 1,172,155 JCI, MSFT, GOOGL, QCOM 13F-HR 4/4/2014 000131392614000003
Q4 2013 38 1,264,019 JCI, GOOGL, MSFT, QCOM 13F-HR 2/3/2014 000131392614000002