Meiji Yasuda Life Insurance Co

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Tokyo, Japan
CIK
0001144492
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 260 4,718,770 LQD, SPYD, HDV, IVV 13F-HR 5/15/2024 000095012324005741
Q4 2023 262 4,603,459 LQD, SPYD, SPY, HDV 13F-HR 2/14/2024 000095012324002256
Q3 2023 262 3,767,607 LQD, SPYD, HDV, VYM 13F-HR 11/13/2023 000095012323010241
Q2 2023 261 3,828,848 LQD, VCIT, IGIB, SPYD 13F-HR 8/14/2023 000095012323007906
Q1 2023 267 5,104,346 VCIT, LQD, IVV, IGIB 13F-HR 5/10/2023 000095012323004282
Q4 2022 272 4,651,851 VCIT, LQD, IGIB, IVV 13F-HR 2/14/2023 000095012323002455
Q3 2022 267 4,422,440 VCIT, LQD, IGIB, IVV 13F-HR 11/14/2022 000095012322012464
Q2 2022 286 5,885,716 VCIT, VCSH, LQD, SPY 13F-HR 8/15/2022 000095012322009561
Q1 2022 292 5,933,748 VCIT, VCSH, LQD, IGSB 13F-HR 5/16/2022 000095012322006567
Q4 2021 304 5,616,885 VCIT, VCSH, LQD, IGSB 13F-HR 2/14/2022 000095012322002740
Q3 2021 311 5,742,611 VCIT, LQD, VCSH, IGSB 13F-HR 11/12/2021 000095012321014817
Q2 2021 318 5,420,862 VCIT, LQD, VCSH, IGSB 13F-HR 8/16/2021 000095012321011158
Q1 2021 315 5,415,765 LQD, VCIT, VCSH, IGSB 13F-HR 5/14/2021 000095012321006417
Q4 2020 302 5,686,204 LQD, VCIT, VCSH, IGSB 13F-HR 2/12/2021 000095012321001973
Q3 2020 301 4,934,146 VCIT, LQD, VCSH, SPY 13F-HR 11/12/2020 000095012320011358
Q2 2020 284 2,572,125 VCIT, VCSH, LQD, SPY 13F-HR 8/13/2020 000095012320008529
Q1 2020 263 499,416 PRU, AB, MSFT, VOO 13F-HR 5/14/2020 000095012320004766
Q4 2019 291 732,134 PRU, AB, VOO, AAPL 13F-HR 2/14/2020 000095012320002132
Q3 2019 295 700,248 PRU, AB, VOO, MSFT 13F-HR 11/13/2019 000095012319010745
Q2 2019 305 684,186 PRU, AB, MSFT, AAPL 13F-HR 8/14/2019 000095012319007944
Q1 2019 304 660,956 PRU, AB, MSFT, AAPL 13F-HR 5/14/2019 000095012319004735
Q4 2018 303 645,139 PRU, AB, MSFT, AAPL 13F-HR 2/12/2019 000095012319001274
Q3 2018 320 799,564 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 11/13/2018 000095012318011123
Q2 2018 316 727,152 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 8/13/2018 000095012318008219
Q1 2018 308 653,085 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 5/14/2018 000095012318005159
Q4 2017 310 725,503 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 2/13/2018 000095012318001794
Q3 2017 301 678,841 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 11/13/2017 000095012317010298
Q2 2017 306 650,552 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 8/9/2017 000095012317006951
Q1 2017 308 635,324 PRU, AHGP, AAPL, MSFT 13F-HR 5/10/2017 000095012317004262
Q4 2016 300 601,795 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 2/13/2017 000095012317001756
Q3 2016 337 746,877 PRU, AB, AAPL, ACWI 13F-HR 11/14/2016 000095012316022056
Q2 2016 297 626,810 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 8/12/2016 000095012316019588
Q1 2016 288 633,081 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 5/12/2016 000095012316016890
Q4 2015 291 629,911 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 2/12/2016 000095012316014333
Q3 2015 296 598,437 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 11/13/2015 000095012315011830
Q2 2015 302 645,784 PRU, AB, AAPL, MSFT 13F-HR 8/13/2015 000095012315008935
Q1 2015 305 647,386 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 5/15/2015 000095012315006221
Q4 2014 389 675,305 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 2/17/2015 000095012315002770
Q3 2014 381 655,603 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 11/13/2014 000095012314011772
Q2 2014 370 632,991 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 8/14/2014 000095012314009006
Q1 2014 360 578,827 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 5/14/2014 000095012314005939
Q4 2013 364 595,114 PRU, AB, AAPL, XOM 13F-HR 2/14/2014 000095012314002517