GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV

All 13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2016
Location
Atlanta, GA
CIK
0001070265
All SEC filings
View on sec.gov
Quarter Holdings Value ($000) Form Type Date Filed Filing ID Name
Q4 2016 34 257,407 13F-HR 1/30/2017 000114420417004668 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q3 2016 62 241,182 13F-HR 11/10/2016 000114420416133222 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q2 2016 63 242,767 13F-HR 7/19/2016 000114420416113512 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q1 2016 53 259,519 13F-HR 5/5/2016 000114420416099119 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q4 2015 53 135,727 13F-HR 2/10/2016 000114420416080200 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q3 2015 48 243,080 13F-HR 11/2/2015 000114420415062119 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q2 2015 60 272,811 13F-HR 7/9/2015 000114420415041712 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q1 2015 60 290,046 13F-HR 4/1/2015 000114420415020574 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV
Q4 2014 19 290,965 13F-HR 2/17/2015 000114420415009910 GRAY FINANCIAL GROUP /GA /ADV /ADV