FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Tokyo, Japan
CIK
0001033324
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 281 1,204,078 AVGO, MSFT, MRK, KO 13F-HR 2/9/2024 000108514624000928
Q3 2023 278 1,093,596 AVGO, MSFT, MRK, KO 13F-HR 11/9/2023 000108514623004225
Q2 2023 269 1,061,682 AVGO, MSFT, MRK, KO 13F-HR 8/1/2023 000108514623002991
Q1 2023 255 1,104,407 AVGO, MRK, MSFT, ABBV 13F-HR 4/18/2023 000131586323000459
Q4 2022 272 1,186,664 MRK, AVGO, ABBV, DVY 13F-HR 1/31/2023 000131586323000080
Q3 2022 257 1,065,248 MRK, MSFT, AVGO, PFF 13F-HR 11/2/2022 000131586322000742
Q2 2022 317 1,179,250 MSFT, MRK, AVGO, DVY 13F-HR 7/29/2022 000131586322000533
Q1 2022 312 1,318,242 AVGO, MSFT, DVY, VNQ 13F-HR 5/10/2022 000156761922009928
Q4 2021 316 1,352,542 AVGO, PFF, VNQ, MSFT 13F-HR 1/25/2022 000156761922001643
Q3 2021 326 1,278,767 PFF, AVGO, VNQ, DVY 13F-HR 11/9/2021 000156761921019516
Q2 2021 324 1,248,230 PFF, VNQ, AVGO, DVY 13F-HR 8/12/2021 000156761921015146
Q1 2021 305 1,038,384 PFF, AVGO, DVY, EMB 13F-HR 4/30/2021 000156761921008771
Q4 2020 305 969,521 PFF, EMB, AVGO, VNQ 13F-HR 1/27/2021 000156761921001587
Q3 2020 305 946,013 PFF, EMB, AVGO, VNQ 13F-HR 11/3/2020 000156761920018587
Q2 2020 302 884,098 PFF, VNQ, CSCO, DVY 13F-HR 8/11/2020 000156761920014678
Q1 2020 294 689,422 PFF, VNQ, MRK, DVY 13F-HR 5/1/2020 000156761920008729
Q4 2019 314 915,778 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 1/31/2020 000156761920001772
Q3 2019 316 863,521 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 11/12/2019 000156761919020927
Q2 2019 312 818,302 PFF, VNQ, DVY, CSCO 13F-HR 7/31/2019 000156761919015499
Q1 2019 297 779,762 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 5/1/2019 000156761919009518
Q4 2018 301 719,162 PFF, DVY, VNQ, IDV 13F-HR 1/30/2019 000156761919001885
Q3 2018 308 777,782 PFF, DVY, VNQ, IDV 13F-HR 11/13/2018 000156761918005667
Q2 2018 305 703,293 PFF, DVY, VNQ, IDV 13F-HR 8/6/2018 000114036118035519
Q1 2018 303 652,261 PFF, DVY, IDV, VNQ 13F-HR 5/8/2018 000114036118022078
Q4 2017 297 662,852 PFF, DVY, VNQ, IDV 13F-HR 2/14/2018 000114036118007627
Q3 2017 304 677,559 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 11/14/2017 000114036117042462
Q2 2017 308 678,822 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 8/14/2017 000114036117031834
Q1 2017 296 607,346 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 5/2/2017 000114036117017861
Q4 2016 302 594,983 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 2/8/2017 000114036117005015
Q3 2016 294 553,733 PFF, VNQ, DVY, IDV 13F-HR 11/14/2016 000114036116086092
Q2 2016 295 511,188 PFF, DVY, IXC, IDV 13F-HR 8/9/2016 000114036116075409
Q1 2016 292 459,104 PFF, DVY, IDV, IXC 13F-HR 5/11/2016 000114036116064447
Q4 2015 321 589,315 PFF, DVY, IYR, VNQ 13F-HR 2/9/2016 000114036116050756
Q3 2015 325 529,965 PFF, DVY, IYR, VNQ 13F-HR 11/12/2015 000114036115040792
Q2 2015 328 632,330 PFF, IDV, IXC, VNQ 13F-HR 8/5/2015 000114036115029849
Q1 2015 322 608,212 PFF, VNQ, IYR, EWA 13F-HR 5/8/2015 000114036115018372
Q4 2014 321 566,993 PFF, IYR, VNQ, EWA 13F-HR 2/2/2015 000114036115003388
Q3 2014 315 545,138 PFF, EWA, EWM, VNQ 13F-HR 11/12/2014 000114036114041175
Q2 2014 316 529,444 PFF, EWA, EWM, VNQ 13F-HR 8/12/2014 000114036114031855
Q1 2014 306 483,104 PFF, EWA, EWM, XLU 13F-HR 5/12/2014 000114036114020050
Q4 2013 312 496,703 PFF, EWA, EWM, XLU 13F-HR 1/31/2014 000114036114003975