STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Bolivar, MO
CIK
0001009198
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 32 161,302 IEFA, IVV, IEMG, SGOV 13F-HR 1/17/2024 000108514624000260
Q3 2023 31 156,869 IEFA, IVV, IEMG, SGOV 13F-HR 10/26/2023 000108514623003952
Q2 2023 29 157,179 IEFA, IVV, IEMG, IVE 13F-HR 7/31/2023 000108514623002966
Q1 2023 27 154,504 IEFA, IVV, IEMG, IVE 13F-HR 4/17/2023 000108514623001710
Q4 2022 27 146,248 IEFA, IVV, IEMG, IVE 13F-HR 1/26/2023 000108514623000394
Q3 2022 24 133,316 IEFA, IVV, IEMG, QLTA 13F-HR 10/25/2022 000108514622003599
Q2 2022 24 145,665 IEFA, IVV, IEMG, QLTA 13F-HR 7/27/2022 000108514622002625
Q1 2022 30 168,996 IEFA, IVV, IEMG, QLTA 13F-HR 4/14/2022 000108514622001429
Q4 2021 31 175,671 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 1/25/2022 000108514622000301
Q3 2021 28 166,623 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 10/18/2021 000108514621002806
Q2 2021 27 165,199 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 7/28/2021 000108514621002124
Q1 2021 27 157,821 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 4/19/2021 000108514621001224
Q4 2020 27 150,921 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 1/27/2021 000108514621000279
Q3 2020 22 130,983 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 10/14/2020 000108514620002519
Q2 2020 24 124,639 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 7/13/2020 000108514620001754
Q1 2020 25 108,090 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 4/22/2020 000108514620001175
Q4 2019 27 130,056 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 2/14/2020 000108514620000709
Q3 2019 28 125,961 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 10/16/2019 000100919819000004
Q2 2019 28 125,490 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 7/19/2019 000100919819000003
Q1 2019 28 122,408 IEFA, IVV, QLTA, IEMG 13F-HR 4/10/2019 000100919819000002
Q4 2018 28 112,472 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 1/30/2019 000100919819000001
Q3 2018 28 122,490 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 10/11/2018 000100919818000004
Q2 2018 28 118,520 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 7/13/2018 000100919818000003
Q1 2018 28 121,223 IEFA, LQD, IVV, IEMG 13F-HR 4/24/2018 000100919818000002
Q4 2017 28 120,987 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 1/26/2018 000100919818000001
Q3 2017 28 117,531 IEFA, IVV, LQD, IEMG RESTATEMENT 10/20/2017 000100919817000005
Q2 2017 26 109,573 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 7/14/2017 000100919817000003
Q1 2017 25 104,430 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 4/13/2017 000100919817000002
Q4 2016 25 97,147 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 1/9/2017 000100919817000001
Q3 2016 25 97,738 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 10/13/2016 000100919816000016
Q2 2016 33 97,650 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 7/15/2016 000100919816000015
Q1 2016 29 94,800 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 4/20/2016 000100919816000013
Q4 2015 29 92,746 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 2/4/2016 000100919816000012
Q3 2015 29 87,525 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 10/29/2015 000100919815000011
Q2 2015 28 94,226 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 7/27/2015 000100919815000010
Q1 2015 28 99,228 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 5/5/2015 000100919815000009
Q4 2014 27 96,927 IEFA, IVV, LQD, IEMG 13F-HR 2/4/2015 000100919815000006
Additional filings from Sterling Investment Advisors LLC /Adv that have since been restated