SUMITOMO LIFE INSURANCE CO

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Tokyo, Japan
CIK
0000937760
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 258 3,216,261 VYM, SCHD, EMB, TIP 13F-HR 1/30/2024 000114036124004381
Q3 2023 259 3,552,238 VYM, SPY, EMB, GSG 13F-HR 10/23/2023 000114036123049103
Q2 2023 261 2,273,597 VYM, SPY, VWO, EMB 13F-HR 7/20/2023 000114036123035293
Q1 2023 256 1,188,527 SPY, TIP, VWO, EMB 13F-HR 4/27/2023 000114036123020677
Q4 2022 262 1,356,288 VYM, SPY, EMB, TIP 13F-HR 1/17/2023 000114036123001871
Q3 2022 266 2,359,929 VYM, AAXJ, SPY, TIP 13F-HR 10/31/2022 000156761922018927
Q2 2022 275 3,573,139 VYM, IVV, AAXJ, SPY 13F-HR 7/22/2022 000156761922014320
Q1 2022 271 4,042,218 IVV, AAXJ, SPY, TIP 13F-HR 4/27/2022 000156761922008992
Q4 2021 273 4,202,070 IVV, AAXJ, TIP, VNQ 13F-HR 2/4/2022 000156761922002486
Q3 2021 270 3,737,596 IVV, TIP, AAXJ, EMB 13F-HR 10/25/2021 000156761921018641
Q2 2021 285 3,144,972 IVV, AAXJ, TIP, VWO 13F-HR 7/20/2021 000156761921013668
Q1 2021 281 2,485,098 IVV, AAPL, EMB, MSFT 13F-HR 4/27/2021 000156761921008609
Q4 2020 273 2,366,910 IVV, TIP, AAPL, VWO 13F-HR 2/5/2021 000156761921002229
Q3 2020 266 2,149,302 IVV, TIP, AAPL, MSFT 13F-HR 10/29/2020 000156761920018276
Q2 2020 261 1,865,554 IVV, AAPL, MSFT, AMZN 13F-HR 7/22/2020 000156761920013558
Q1 2020 268 1,405,355 IVV, AAPL, MSFT, AMZN 13F-HR 5/1/2020 000156761920008722
Q4 2019 264 882,598 IVV, AAPL, MSFT, AMZN 13F-HR 1/24/2020 000156761920001473
Q3 2019 265 768,652 IVV, AAPL, MSFT, AMZN 13F-HR 10/24/2019 000156761919019952
Q2 2019 269 847,258 IVV, MSFT, AAPL, AMZN 13F-HR 7/26/2019 000156761919015221
Q1 2019 258 743,923 AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL 13F-HR 4/17/2019 000156761919008870
Q4 2018 255 721,524 AAPL, MSFT, AMZN, JNJ 13F-HR 1/24/2019 000156761919001522
Q3 2018 259 832,191 AAPL, AMZN, MSFT, GOOGL 13F-HR 10/18/2018 000156761918004252
Q2 2018 253 815,303 AAPL, MSFT, AMZN, META 13F-HR 7/23/2018 000114036118033102
Q1 2018 255 756,439 AAPL, MSFT, AMZN, JPM 13F-HR 4/27/2018 000114036118019947
Q4 2017 257 797,049 AAPL, MSFT, AMZN, META 13F-HR 2/1/2018 000114036118004271
Q3 2017 258 785,075 AAPL, MSFT, META, AMZN 13F-HR 10/17/2017 000114036117038810
Q2 2017 261 766,681 AAPL, MSFT, AMZN, JNJ 13F-HR 7/27/2017 000114036117028799
Q1 2017 285 707,452 AAPL, MSFT, AMZN, JNJ 13F-HR 4/26/2017 000114036117016785
Q4 2016 278 701,338 AAPL, MSFT, XOM, JPM 13F-HR 1/27/2017 000114036117003079
Q3 2016 291 673,952 AAPL, MSFT, XOM, AMZN 13F-HR 10/25/2016 000114036116083429
Q2 2016 282 729,745 AAPL, MSFT, XOM, JNJ 13F-HR 7/15/2016 000114036116072510
Q1 2016 283 768,820 AAPL, MSFT, XOM, GE 13F-HR 4/26/2016 000114036116062017
Q4 2015 287 792,300 AAPL, MSFT, XOM, GE 13F-HR 1/21/2016 000114036116048272
Q3 2015 294 753,718 AAPL, MSFT, XOM, GE 13F-HR 10/22/2015 000114036115038196
Q2 2015 294 820,723 AAPL, MSFT, XOM, WFC 13F-HR 7/29/2015 000114036115028914
Q1 2015 290 906,645 AAPL, XOM, MSFT, JNJ 13F-HR 4/30/2015 000114036115016906
Q4 2014 285 1,008,026 AAPL, XOM, MSFT, JNJ 13F-HR 2/4/2015 000114036115003934
Q3 2014 283 1,022,746 AAPL, XOM, MSFT, JNJ 13F-HR 11/4/2014 000114036114039952
Q2 2014 291 1,045,972 AAPL, XOM, MSFT, JNJ 13F-HR 7/30/2014 000114036114029775
Q1 2014 271 1,030,088 AAPL, XOM, MSFT, GOOGL 13F-HR 5/2/2014 000114036114018379
Q4 2013 264 1,111,016 AAPL, XOM, GOOGL, MSFT 13F-HR 2/7/2014 000114036114005161