COUNTRY CLUB BANK /GFN

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Prairie Village, MO
CIK
0000824325
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 308 1,417,393 VXUS, VTI, IVV, MSFT 13F-HR 4/24/2024 000108514624001988
Q4 2023 297 1,321,358 VXUS, VTI, IVV, MSFT 13F-HR 1/22/2024 000108514624000385
Q3 2023 293 1,228,337 VXUS, VTI, IVV, MSFT 13F-HR 10/19/2023 000108514623003810
Q2 2023 287 1,257,883 VXUS, VTI, IVV, MSFT 13F-HR 7/24/2023 000108514623002884
Q1 2023 290 1,215,497 VXUS, VTI, IVV, MSFT 13F-HR 4/12/2023 000108514623001638
Q4 2022 282 1,147,450 VXUS, VTI, IVV, EFG 13F-HR 2/6/2023 000108514623000701
Q3 2022 264 1,046,032 VXUS, VTI, IVV, VGSH 13F-HR 10/31/2022 000108514622003664
Q2 2022 265 1,078,785 VTI, VXUS, EFA, IVV 13F-HR 7/26/2022 000108514622002610
Q1 2022 264 1,152,057 EFG, IVV, VTI, MSFT 13F-HR 5/10/2022 000108514622001965