RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Los Angeles, CA
CIK
0000051762
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 146 1,669,355 JPM, IBM, AVGO, ABBV 13F-HR 1/17/2024 000005176224000001
Q3 2023 149 1,611,876 AVGO, JPM, CMCSA, ABBV 13F-HR 12/27/2023 000005176223000005
Q2 2023 186 1,808,635 CSCO, AVGO, JPM, BMY 13F-HR 7/20/2023 000005176223000004
Q1 2023 186 1,773,015 CSCO, AVGO, BMY, ABBV 13F-HR 4/21/2023 000005176223000003
Q4 2022 184 1,784,715 CSCO, BMY, ABBV, CVX 13F-HR 1/10/2023 000005176223000001
Q3 2022 174 1,594,067 BMY, CSCO, CVS, ABBV 13F-HR 10/17/2022 000005176222000005
Q2 2022 186 1,757,115 BMY, ABBV, CSCO, T 13F-HR 7/22/2022 000005176222000004
Q1 2022 189 1,970,811 AVGO, CSCO, BMY, CVS 13F-HR 7/22/2022 000005176222000003
Q4 2021 189 2,019,490 CSCO, ABBV, JPM, AVGO 13F-HR 2/4/2022 000005176222000001
Q3 2021 182 1,880,975 JPM, MS, BAC, CSCO 13F-HR 11/2/2021 000005176221000005
Q2 2021 169 1,890,198 JPM, MS, BAC, CSCO 13F-HR 7/19/2021 000005176221000004
Q1 2021 149 1,770,536 BAC, JPM, CSCO, MS 13F-HR 4/26/2021 000005176221000003
Q4 2020 148 1,610,646 JPM, MS, BAC, ABBV 13F-HR 1/13/2021 000005176221000001
Q3 2020 138 1,410,049 MS, ABBV, JPM, BMY 13F-HR 12/3/2020 000005176220000007
Q2 2020 128 1,386,539 ABBV, AVGO, UPS, CVS 13F-HR 7/23/2020 000005176220000006
Q1 2020 139 1,172,230 ABBV, BMY, CVS, JPM 13F-HR 4/22/2020 000005176220000003
Q4 2019 156 1,584,142 JPM, ABBV, CVS, C 13F-HR 3/9/2020 000005176220000002
Q3 2019 147 1,407,369 T, JPM, ABBV, CVS 13F-HR 7/22/2020 000005176220000005
Q2 2019 146 1,438,890 ABBV, JPM, T, MSFT 13F-HR 7/25/2019 000005176219000004
Q1 2019 142 1,434,397 CSCO, TOT, INTC, CVX 13F-HR 4/18/2019 000005176219000003
Q4 2018 140 1,322,620 VZ, IWD, LLY, CSCO 13F-HR 1/15/2019 000005176219000001
Q3 2018 145 1,515,451 CSCO, VZ, TOT, BMY 13F-HR 10/25/2018 000005176218000006
Q2 2018 146 1,420,762 MSFT, VZ, TOT, CSCO 13F-HR 7/20/2018 000005176218000004
Q1 2018 155 1,353,658 BMY, VZ, MSFT, JPM 13F-HR 4/11/2018 000005176218000003
Q4 2017 151 1,444,865 BMY, WFC, IP, JPM 13F-HR 1/17/2018 000005176218000001
Q3 2017 146 1,328,540 BMY, WFC, IP, TOT 13F-HR 10/16/2017 000005176217000005
Q2 2017 143 1,292,132 ABBV, WFC, IP, BMY 13F-HR 8/22/2017 000005176217000004
Q1 2017 143 1,255,303 WFC, ABBV, T, IP 13F-HR 5/4/2017 000005176217000003
Q4 2016 152 1,210,747 WFC, T, ABBV, IP 13F-HR 2/2/2017 000005176217000001
Q3 2016 139 1,125,526 ABBV, T, TSM, WFC 13F-HR 10/19/2016 000005176216000012
Q2 2016 145 1,070,007 T, ABBV, WFC, TSM 13F-HR 7/25/2016 000005176216000011
Q1 2016 136 1,012,046 WFC, T, TSM, GE 13F-HR 4/14/2016 000005176216000010
Q4 2015 143 996,579 TSM, WFC, GE, JNJ 13F-HR 1/13/2016 000005176216000007
Q3 2015 129 1,037,431 TSM, GE, WFC, ABBV 13F-HR 11/3/2015 000005176215000006
Q2 2015 138 1,174,015 WFC, TSM, ABBV, GE 13F-HR 7/30/2015 000005176215000005
Q1 2015 138 1,191,713 TSM, WFC, GE, ABBV 13F-HR 5/6/2015 000005176215000004
Q4 2014 137 1,220,335 TSM, WFC, GE, MET 13F-HR 1/21/2015 000005176215000001
Q3 2014 127 1,247,053 JPM, WFC, TSM, JNJ 13F-HR 10/24/2014 000005176214000005
Q2 2014 131 1,240,572 WFC, TSM, JPM, MET 13F-HR 8/15/2014 000005176214000004
Q1 2014 124 1,150,702 JPM, WFC, TSM, MET 13F-HR 5/9/2014 000005176214000002
Q4 2013 124 1,122,747 JPM, MET, INTC, WFC 13F-HR 1/17/2014 000005176214000001